szybka_sciezka_3

Szybka ścieżka

Nabór ciągły, szybkie wyniki, duży budżet – to główne zalety Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, tzw. „szybkiej ścieżki”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach tego Poddziałania. Na wsparcie innowacyjnych projektów polskich przedsiębiorców NCBiR przeznaczy aż 750 000 000 PLN.

Do konkursu przystąpić mogą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Mogą ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację”, która obejmuje między innymi technologie inżynierii medycznej, sektor rolno-spożywczego czy pozyskiwanie i przetwórstwo surowców naturalnych.

W ubiegłym roku w konkursie „szybkiej ścieżki”, między majem a końcem grudnia, przedsiębiorcy złożyli prawie dwa tysiące wniosków o dofinansowanie na łączną wartość ponad 11 700 000 000 PLN. Dzięki uzyskanym funduszom pracują teraz m.in. nad pierwszym w świecie ultra cienkim ogniwem fotowoltaicznym czy produkcją materiałów paszowych w oparciu o biomasę owadów. 

Budżet aktualnego konkursu to 750 000 000 PLN. Nabór wniosków prowadzony jest do 29 lipca 2016 roku, a co miesiąc NCBiR będzie zamykał turę naboru, by w ciągu około 60 dni poinformować przedsiębiorców o tym, czy udało im się pozyskać dofinansowanie. Chcesz być w gronie tych szczęśliwców? Napisz do naszych konsultantów: dotacje@ecdf.pl

kredyt_na_innowacje

Kredyt na innowacje technologiczne

W ubiegłej perspektywie unijnej „kredyt technologiczny” był prawdziwym dotacyjnym hitem. Teraz powraca pod nazwą „Kredyt na innowacje technologiczne” i nadal cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na zakup i wdrożenie nowych technologii umożliwiających produkcję lub ulepszenie towarów, procesów i usług. Nabory wniosków trwają od 28 lipca do 30 września 2016 r.

Głównym celem konkursu 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych. Duże zainteresowanie tym poddziałaniem można tłumaczyć interesującą formą wsparcia – przedsiębiorcy otrzymują tzw. premię technologiczną, którą stanowi część spłaty kredytu udzielonego przez bank na realizację inwestycji.

Na dofinansowanie projektów w formie premii technologicznej w latach 2014-2020 przeznaczono aż  422 055 000 EUR.

Masz pytania odnośnie konkursu 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”? Chętnie na nie odpowiemy. Czekamy na Twoje wiadomości: dotacje@ecdf.pl

ecdf-1200x600

Profesjonaliści dla Profesjonalistów

ECDF Dotacje partnerem otwartego seminarium Profesjonaliści dla profesjonalistów dedykowanego producentom w przemyśle meblarskim. To wydarzenie organizowane przez TopSolution we współpracy z wydziałami technicznymi uczelni wyższych i firmami dostarczającymi rozwiązania dla branży meblarskiej.

Tegoroczna edycja będzie odbywała się pod hasłem Optymalizacja i integracja procesów sprzedażowych i produkcyjnych w branży meblarskiej. Goście seminarium będą mieli możliwość między innymi uczestniczenia w certyfikowanych warsztatach z oprogramowania TopSolid Wood oraz wysłuchania prezentacji i wykładów organizatorów oraz gości przedsięwzięcia.

Zapraszamy na prezentację Marii Chmiel, Konsultanta ds. funduszy UE ECDF Dotacje, pod tytułem PERSPEKTYWA WIELKICH MOŻLIWOŚCI. Dotacje z UE na realizację przedsięwzięć z branży meblarskiej. Maria pokrótce przedstawi możliwości pozyskania dofinansowania UE z projektów regionalnych i krajowych, do których firmy z branży meblarskiej mogą aplikować w aktualnej perspektywie. Słuchacze dowiedzą się, jakie są możliwości pozyskania dotacji na budowę, rozbudowę czy zakup hali produkcyjnej, na stworzenie nowego parku maszynowego lub rozbudowanie istniejącego. Maria przekaże wszystkie niezbędne informacje, by skutecznie zdobyć dotację: obowiązujące terminy składania wniosków, mapę pomocy regionalnej oraz czynniki sukcesu.

Ponadto, ECDF Dotacje będzie przez cały czas obecne na seminarium. Na stoisku goście będą mogli porozmawiać z naszymi konsultantami i zasięgnąć porady, jak składać wnioski dotacyjne, by osiągnąć sukces i zrealizować marzenia. Zapraszamy 9 i 10 czerwca na Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu! Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności na adres e-mailowy marketing@topsolution.pl

konkurs_badawczy_lubuskie

Środki na badania i innowacje w województwie lubuskim

Prowadzisz swój biznes w województwie lubuskim? To może być propozycja dla Ciebie! Trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje RPO Lubuskie. Budżet konkursu wynosi 100 000 000 PLN. O dofinansowanie mogą ubiegać się pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i występujące w partnerstwie z instytucjami świadczącymi usługi w zakresie B+R.

Ze środków Działania 1.1 RPO Lubuskie skorzystać mogą firmy stawiające na rozwój i innowacje, planujące stworzenie i rozwój laboratoriów oraz swoich działów badawczo–rozwojowych, zakup aparatury, sprzętu lub technologii lub stworzenie prototypów.

W ramach konkursu można wnioskować także o środki na komercjalizację własnych lub nabytych prac B+R (zakup wyników badań, patentów, licencji, know-how) oraz na wsparcie uzyskania praw dla własnych rozwiązań technicznych.

Dofinansowanie otrzymają zarówno firmy z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa, które planują w przyszłości podjąć współpracę z MŚP. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 PLN. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 1 lipca 2016 r.

Prowadzisz firmę na terenie województwa lubuskiego i chcesz zainwestować w jej rozwój? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy pomogą Ci w przygotowaniu wniosku, skompletowaniu dokumentów i otrzymaniu dotacji. Napisz na adres: dotacje@ecdf.pl.

mazowsze

Mazowsze – dotacje na projekty badawcze

Badania przemysłowe, prace rozwojowe, rozwój technologii czy uzyskanie ochrony prawa własności – między innymi na tego typu projekty dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy z Mazowsza. Do 6 czerwca 2016 r. trwa przyjmowanie wniosków do konkursu w ramach Działania 1.2 Projekty badawczo-rozwojowe w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz klastry zrzeszające niezależnych przedsiębiorców. Maksymalny poziom dofinansowania, jaki można otrzymać, to 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Ogólna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi  129 831 000 PLN.

W ramach konkursu wspierane są trzy typy projektów. Pierwszy typ to badania przemysłowe oraz prace rozwojowe kończące się na tzw. pierwszej produkcji, czyli przed wprowadzeniem do produkcji masowej. Drugi typ obejmuje projekty zakładające rozwój jeszcze nie skomercjalizowanej i nie wykorzystywanej w działalności technologii, w szczególności koszty kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych dostosowujących technologię do specyfiki firmy. W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie można otrzymać także na ochronę prawa własności przemysłowej oraz prowadzenie analiz czystości patentowej, czyli sprawdzenia, czy podobnego rozwiązania nie zastosowano już wcześniej.

Prowadzisz firmę na terenie Mazowsza? Skontaktuj się z nami! Przygotujemy dokumentację aplikacyjną i pomożemy Ci zdobyć dotację. Napisz na: dotacje@ecdf.pl

parp

3.2.1 – inwestuj w innowacje

Innowacje, innowacje i jeszcze raz innowacje. W nowej unijnej „sześciolatce” najwięcej pieniędzy czeka na przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR). „Od pomysłu do rynku” – główne hasło POIR, mimo że określa cele całego programu, najlepiej oddaje charakter instrumentu o nazwie „Badania na rynek”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła na niego konkurs. Wnioski można składać w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie otrzymają projekty, które obejmują wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych lub nabytych przez przedsiębiorcę, czego efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Możesz zatem otrzymać środki na:

1. W ramach części badawczej: koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych; koszty badań oraz koszty operacyjne (materiały, dostawy i podobne produkty, niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych);

2. W ramach części dotyczącej doradztwa: koszty usług doradczych, świadczonych przez zewnętrznych doradców.

3. W ramach części inwestycyjnej: m.in. koszty inwestycji w lokale, magazyny, urządzenia, maszyny lub środki transportu.

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, możesz aplikować o środki z tego programu. Pamiętaj jednak, że minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 10 000 000 PLN. Maksymalnie możesz otrzymać nawet 20 000 000 PLN.

Chcesz ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek? Zgłoś się do nas. Czas na złożenie wniosku mamy do 31 sierpnia 2016 r. Napisz na: dotacje@ecdf.pl.

pomorze2

Pomorskie firmy do badań!

Agencja Rozwoju Pomorza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje. Jeśli prowadzisz firmę z sektora MŚP na Pomorzu, to rozwiązanie może być dla Ciebie. Termin naboru wniosków trwa od 4 maja do 15 czerwca 2016 r.

O dofinansowanie unijne mogą starać się samodzielnie małe i średnie przedsiębiorstwa lub partnerstwa firm z jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi lub instytucjami prowadzącymi badania naukowe.

Możesz pozyskać środki na:

– badania przemysłowe,

– ochronę własności intelektualnej przedsiębiorstwa,

– zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (m.in. patenty, licencje, know how),

– tworzenie i rozwój infrastruktury (na przykład na budowę lub rozbudowę laboratoriów czy zakup wyposażenia niezbędnego do tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Maksymalna kwota dofinansowania to aż 80%, zaś ogólna pula środków przeznaczona na ten cel wynosi 101 107 516 PLN.

Prowadzisz firmę na Pomorzu? Masz innowacyjne pomysły? Chętnie pomożemy. Napisz na:  dotacje@ecdf.pl.

go_to_brand_zdjecie

Go to Brand

Pamiętacie „Paszport do eksportu”? Działanie 3.3.3 POIR „Go to Brand” jest zbliżone do tego hitu poprzedniej perspektywy i służy wsparciu promocji oraz zaistnieniu polskich marek za granicą. Prowadzisz firmę z branży biotechnologii, farmaceutyki, budownictwa czy mody? „Go to Brand” może być właśnie dla Ciebie!

„Go to Brand” jest narzędziem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nastawionego na wsparcie internacjonalizacji najbardziej innowacyjnych projektów. Oznacza to, że dzięki dofinansowaniu możliwe będzie nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi kontrahentami oraz inwestorami, a także poszerzenie rynku eksportu Twoich produktów i usług.

Koszty kwalifikowalne programu „Go to Brand” to między innymi wynajem czy budowa stoiska wystawowego, delegacji i zakwaterowania pracowników biorących udział w targach lub udział w seminariach i kongresach.

Maksymalna wartość projektu objętego wsparciem to 1 000 000 PLN. Budżet konkursu wynosi 100 000 000 PLN.

Nabór do programu Go to Brand rozpocznie się 24 czerwca 2016 r.

Jesteś zainteresowany udziałem w zagranicznych targach? Napisz do nas na: dotacje@ecdf.pl