Sukces w RPO Małopolskie!- Fundusze Unijne

Sukces w RPO Małopolskie!


Świetne wieści z województwa Małopolskiego!

Rozstrzygnięto konkurs w ramach Poddziałania 3.4.3 „Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju”. W aplikowaniu o środki pomagaliśmy dynamicznie rozwijającej się firmie. Efekt współpracy to to dotacja na niemal 1 800 000 PLN!

Gratulujemy