zapytanie ofertowe

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2021-2027

Przygotowanie zapytania ofertowego w oparciu o zasadę konkurencyjności w perspektywie finansowej 2021-2027 wymaga przestrzegania określonych kroków i zasad, które zapewnią, że proces wyboru dostawcy będzie przejrzysty, uczciwy i przede wszystkim zgodny z obowiązującymi Wytycznymi. W artykule informujemy, jak odpowiednio opracować takie zapytanie oraz jak prawidłowo wyłonić dostawcę w trybie konkurencyjnym.