Nowe badania Współfinansowanie z dotacji Unii Europejskiej

Sukces w POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców!

W ubiegłym tygodniu pojawiły się wyniki dwóch kolejnych rund bardzo atrakcyjnego konkursu POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców. Oceniono 20 projektów, przy których pomagaliśmy przedsiębiorcom w tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej.

Ile z nich dostało dotację? WSZYSTKIE! 100 % skuteczności przełożyło się na pozyskanie dofinansowania na łączną kwotę ponad 10 000 000 PLN!

Nabór wniosków w tym konkursie podzielony jest na rundy, a ostatnia kończy się 31 maja 2019 r. Jeśli chcesz dołączyć do grona szczęśliwych beneficjentów, którym dotacja umożliwi zaprojektowanie nowych wyrobów i usług oraz zakup niezbędnego sprzętu do ich produkcji lub świadczenia, skontaktuj się z nami!

Sukces w pozyskaniu z dotacji Unii Europejskiej

Sukces w RPO Podlaskie!

Opublikowana została lista rankingowa projektów aplikacyjnych w ramach Działania 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach realizowanego w województwie Podlaskim. Nasze zaangażowanie pozwoliło zaprzyjaźnionej firmie pozyskać ponad 500 000 PLN na zakup innowacyjnych środków trwałych oraz specjalistycznego oprogramowania.

Gratulujemy!

Współfinansowanie z dotacji Unii Europejskiej w programie POIR

Sukces w POIR!

W tym tygodniu nastąpiło rozstrzygnięcie kolejnej rundy ogólnopolskiego konkursu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Świetna współpraca z naszym Klientem zaowocowała przygotowaniem wizji inwestycji oraz dokumentacji aplikacyjnej, które zostały docenione przez Komisję Ekspertów. Efekt, to prawie 3 000 000 PLN dotacji, która umożliwi wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w sektorze stolarki otworowej.

Gratulujemy!

Innowacje Współfinansowanie z dotacji Unii Europejskiej

Wielkopolska wzmacnia potencjał innowacyjny przedsiębiorstw!

W okresie od 28-02-2019 do 05-04-2019 przeprowadzony zostanie nabór w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Konkurs skierowany będzie do sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego oraz do konsorcjów, w skład których wchodzą jednostki naukowe.

W okresie od 28-02-2019 do 05-04-2019 przeprowadzony zostanie nabór w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Konkurs skierowany będzie do sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego.

Dofinansowanie w ramach działania przeznaczone będzie na projekty, których przedmiotem są inwestycje w badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje. Wsparcie unijne kierowane jest do sektora MŚP, a także grup przedsiębiorstw, konsorcjów z jednostkami naukowymi oraz organizacji pozarządowych.

Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o środki na sfinansowanie następujących typów projektów:
1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.
3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R) – tylko w ramach pomocy de minimis. 

Typy projektów można łączyć!

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 50 000 000,00 PLN.
Poziom dofinansowania uzależniony będzie od typu projektu oraz wyboru odpowiedniego wariantu.

Fiszka informacyjna