Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO, pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem danych osobowych jest:

ECDF DOTACJE sp. z o.o. sp. k.
Kobylińska 3, 61-424 Poznań
Kontakt: Tel: 61 226 13 40, Fax: 61 226 14 00, e-mail: dotacje@ecdf.plhttp://www.dotacje.ecdf.pl/

 Cele przetwarzania danych osobowych:

 1. Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, stażystów oraz praktykantów. Przyznawanie świadczeń socjalnych.
 2. Delegowanie pracowników do firm współpracujących z administratorem danych osobowych.
 3. Outsourcing pracowniczy świadczony na rzecz administratora danych osobowych.
 4. Udział w projektach badawczych i rozwojowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (unijne i państwowe).
 5. Nadzorowanie ruchu osobowego na terenie obiektu (monitoring wizyjny).
 6. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, dostaw, itp.
 7. Przekazywanie nowych informacji, newslettery, udzielanie odpowiedzi na skierowane przez Państwa zapytania.
 8. Marketing usług.

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy kontrahentami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu na terenie zakładu) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

Odbiorcami danych osobowych są:

 1. Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej.
 2. Firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, obsługi medycznej.
 3. Podmioty wykonujące usługi audytu.
 4. Instytucje unijne oraz państwowe.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przez okres rekrutacji. Dane pozyskane w trakcie obsługi projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych zgodnie z wymaganiami tychże projektów. Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrzną instrukcją przechowania dokumentów i zapisów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

Osoby podająca naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego po 25 maja 2018 roku. Aktualny adres organu nadzorczego to:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.

Informujemy również, iż jesteśmy współadministartorem naszego fanpage’a na portalu internetowych facebook.com. Przy pomocy udostępnionych nam filtrów definiujemy kryteria kategorii osób, a dane te Facebook wykorzystuje w swoich działaniach marketingowych, którym celem jest nakłonienie użytkowników Facebooka do odwiedzenia naszego profilu. Statystyki dotyczące odwiedzin otrzymujemy w postaci zanonimizowanej, a do ich opracowania Facebook wykorzystuje ciasteczka instalowane na urządzeniach osób odwiedzających portal. Pragniemy poinformować, iż przetwarzane są także ciasteczka osób odwiedzających nasz fanpage’a które nie są użytkownikami Facebooka. Informacje na temat możliwości skorzystania z przysługujących Państwu praw znajdują się w sekcji pomocy portalu Facebook – prywatność.