DORADZTWO ESG

Doradzamy oraz opracowujemy strategie i raporty w obszarze ESG. Pomagamy w spełnianiu rozbudowanych i skomplikowanych wymogów w obszarze raportowania niefinansowego. Od ponad 20 lat jesteśmy blisko związani z obszarami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, które są nieodzownymi elementami projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Raportowanie ESG jest naturalnym rozwinięciem unijnych polityk horyzontalnych. W trakcie kilkunastu lat naszej pracy doradzaliśmy Klientom w powyższych obszarach na rzecz ponad 2 tysięcy projektów.

ESG – RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE

ESG to skrót reprezentujący pozafinansowe aspekty działalności przedsiębiorstw: Środowiskowe (Environmental), Społeczne (Social) oraz dotyczące Ładu Korporacyjnego (Governance), który w praktyce odnosi się do pomiaru i raportowania działania firmy w ww. obszarach. Zgodnie z unijną dyrektywą CSRD, 2024 rok jest pierwszym, za który duże przedsiębiorstwa (zatrudniające ponad 500 pracowników) są zobligowane do sporządzenia raportów ESG. Z każdym kolejnym rokiem coraz więcej podmiotów będzie objętych obowiązkiem raportowania, również w związku z wymogami dużych organizacji funkcjonujących we wspólnych łańcuchach wartości z sektorem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W praktyce zatem tematyka raportowania ESG obejmie nie tylko największe podmioty gospodarcze, które są/będą objęte unijnym obowiązkiem, ale i cały łańcuch współpracujących przedsiębiorstw, w tym dostawców i wszystkich innych kooperantów.

SPRAWOZDAW-
CZOŚĆ ESG

W ramach sprawozdań należy ujawniać cały szereg informacji dotyczących obszarów ESG: środowisko naturalne, kwestie społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym – zgodnie z zasadami i strukturą narzuconą przez ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Obowiązuje 12 standardów, których należy przestrzegać, a obowiązkowe ujawnienia dotyczą 84 obszarów  w ramach których należy analizować dane z  1144 różnych zakresów. Ze względu na mnogość, zawiłość i stopień skomplikowania standaryzacji raportowania w obszarze ESG, warto skorzystać z pomocy profesjonalnych doradców.

Business desk workplace and office objects over blue backdrop. Top view flat lay

ZAKRES USŁUG

STRATEGIA ESg

Przeprowadzamy wstępną diagnozę i audyt gotowości do raportowania ESG. Opracowujemy plan dekarbonizacji firmy oraz pełną strategię ESG.

RAPORTY ESG

Przeprowadzamy analizy i opracowujemy sposób zbierania i agregacji danych do raportu. Pomagamy w przygotowaniu odpowiednich standardów i polityk. Opracowujemy pełen raport.
 

ZEWNĘTRZNY MENADŻER ESG

Gwarantujemy multi-dyscyplinarny zespół ekspertów jako stałe ciało doradcze w zakresie kwestii związanych z ESG. Przeprowadzamy regularne spotkania zespołów zaangażowanych w proces.
 

AUDYT RAPORTU ESG

Przeprowadzamy badanie zewnętrzne raportu ESG. Gwarantujemy zespół audytorów o kwalifikacjach uprawniających do przeprowadzenia obowiązkowego audytu raportu ESG.

Chcesz dowiedzieć się więcej o usługach w obszarze ESG?

Skontaktuj się z Konsultantem ESG i Udziałowcem ECDF Dotacje - Bartłomiejem Łukaszewiczem

telefon

515 166 787

email

b.lukaszewicz@ecdf.pl