POZYSKIWANIE FUNDUSZY DLA BIZNESU

Skutecznie zdobywamy środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację Twoich celów. Do tej pory pozyskaliśmy dotacje dla ponad 1800 projektów o wartości ponad 3 mld zł. Angażujemy się w sprawy naszych Klientów i wytrwale dążymy do pomocy w rozwoju ich firm. Zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni, zaowocowało zajęciem pierwszych miejsc w rankingach firm doradczych organizowanych przez czasopisma „Fundusze Europejskie” i „Forbes”.

Zespół ECDF

JAK PRACUJEMY?

IDENTYFIKACJA
Twoich
POTRZEB

Wspólnie określamy potrzeby firmy. Na tym etapie ustalamy, czego oczekujesz i co trzeba zrobić, aby osiągnąć Twój cel.

Wybór
źródła
finansowania

Na tym etapie powiemy, z jakich programów możesz skorzystać, ile środków zdobyć oraz kiedy mógłbyś otrzymać dotację. Podpowiemy co zrobić aby zwiększyć szansę na zdobycie dofinansowania.

Wsparcie
w poszukiwaniu
partnerów

Jeśli koncepcja Twojego projektu wymaga podjęcia współpracy z jednostką naukową, rzecznikiem patentowym czy dostawcą nowoczesnych technologii – pomożemy Ci w tym.

Opracowanie
dokumentacji
projektowej

Do każdego projektu delegujemy co najmniej trzyosobowy zespół, współodpowiedzialny za opracowanie koncepcji, kompletnej dokumentacji oraz treści wniosku o dofinansowanie.

Wsparcie
na każdym
etapie oceny

Ocena każdego projektu jest zazwyczaj kilkuetapowa. Pilnujemy wszystkich terminów i formalności. Jeśli okaże się, że złożone dokumenty wymagają korekt lub uzupełnień – zajmiemy się tym!

KOORDYNACJA PROCESU
PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

W przypadku zakwalifikowania projektu do dofinansowania kompleksowo wspieramy Cię przez całą drogę procedowania umowy. Na tym etapie reprezentujemy Twoją firmę przed instytucją finansującą.

Wsparcie
w poszukiwaniu
partnerów

Jeśli koncepcja Twojego projektu wymaga podjęcia współpracy z jednostką naukową, rzecznikiem patentowym czy dostawcą nowoczesnych technologii – pomożemy Ci w tym.

KOORDYNACJA PROCESU
PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

W przypadku zakwalifikowania projektu do dofinansowania kompleksowo wspieramy Cię przez całą drogę procedowania umowy. Na tym etapie reprezentujemy Twoją firmę przed instytucją finansującą.

Najczęściej zadawane pytania

Jest wiele źródeł, z których możesz otrzymać środki. Naszą rolą jest analiza dostępnych unijnych i krajowych programów pomocowych. Szukamy dostępnych dla Ciebie źródeł finansowania i oceniamy szanse Twojej firmy na zdobycie wsparcia.

Popularnym elementem oceny merytorycznej są Panele Ekspertów, czyli indywidualne spotkania oceniających z wnioskodawcą w celu prezentacji wniosku i przeprowadzenia sesji pytań i odpowiedzi. Nawet najlepiej opracowany wniosek nie będzie w stanie się obronić, jeśli wnioskodawca nie przygotuje się odpowiednio do tego spotkania. Na tym etapie gwarantujemy cały szereg działań przygotowawczych, w tym przede wszystkim symulacje właściwego panelu z udziałem zewnętrznych recenzentów w postaci najbardziej doświadczonych ekspertów ECDF Dotacje.

Chcesz dowiedzieć się więcej o aktualnej ofercie dotacji i pożyczek dla przedsiębiorstw?

Skontaktuj się z Menadżerem Sprzedaży – Sebastianem Tembłowskim

telefon

539 199 898

mail

s.temblowski@ecdf.pl