herorel

REALIZACJA
PROJEKTU

Podpisanie umowy o dofinansowanie to jedynie połowa sukcesu na drodze do zrealizowania inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych. Drugą połowę stanowi poprawne rozliczenie zakontraktowanych środków. W ECDF Dotacje wyodrębniliśmy unikatowy Dział Realizacji Projektów UE dedykowany do wsparcia Twojej firmy w procesie rozliczania dotacji. Fachowe wsparcie na tym etapie gwarantuje prawidłowy przebieg realizacji projektu oraz pozwala rozliczyć pozyskaną dotację bez ryzyka korekty finansowej i tym samym otrzymać pełną kwotę przyznanego dofinansowania. Dotychczas z sukcesem rozliczyliśmy ponad 1200 projektów.

JAK PRACUJEMY?

planning
USTALANIE HARMONOGRAMU PRAC
W PROJEKCIE
teamwork-1-1
WSPARCIE W WYBORZE
WYKONAWCY
research-1-1
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE LUB
UMOWIE
statistics
PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ I DOKUMENTACJI ROZLICZENIOWEJ
WSPARCIE W TRAKCIE KONTROLI
PROJEKTU
WSPARCIE W OKRESIE TRWAŁOŚCI
PROJEKTU

Wsparcie w procesie realizacji projektu oferujemy w dwóch wariantach, w zależności od Twoich indywidualnych potrzeb: STANDARD lub PREMIUM.

hero-pozyczki
demo-attachment-683-startup-1
STANDARD

W wariancie STANDARD to Ty zarządzasz realizacją projektu, a specjalista oddelegowany ze strony ECDF Dotacje pełni rolę fachowego doradcy. Nasza rola skupia się przede wszystkim na podejmowaniu działań doradczych oraz sprawozdawczych. Ten rodzaj wsparcia dedykujemy dla przedsiębiorstw, które dysponują własnymi zasobami kadrowymi i czasowymi niezbędnymi do podjęcia się kompleksowej realizacji projektu.

demo-attachment-116-diamond
PREMIUM

W wariancie PREMIUM procesem realizacji projektu zarządza kompleksowo dedykowany zespół naszych specjalistów. Nasza rola obejmuje koordynację wszystkich działań projektowych oraz obszar współpracy z Twoim zespołem projektowym. Ten rodzaj wsparcia dedykujemy dla przedsiębiorstw, które nie posiadają odpowiednich zasobów kadrowych lub czasowych umożliwiających, aby w wystarczającym wymiarze poświęcić się realizacji projektu.

INNE USŁUGI

AUDYT
PROJEKTU
KONSULTACJE W RAMACH GODZIN EKSPERCKICH
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU
EKSPRESOWA POMOC DORAŹNA