POZYSKIWANIE FUNDUSZY DLA SEKTORA EDUKACJI

Wspieramy publiczne i niepubliczne placówki edukacyjne w pozyskiwaniu dofinansowania na przedsięwzięcia podnoszące jakość kształcenia i funkcjonowania w obszarze wychowawczo-terapeutycznym. Gwarantujemy kompleksowe wsparcie obejmujące cały proces ‘od A do Z’: doradztwo i konsultacje pomysłu, dobór programu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, pomoc w realizacji projektu i sporządzaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym także regulaminów, procedur, umów z uczestnikami, deklaracji uczestnictwa w projekcie i innych.

OBSZARY DOFINANSOWAŃ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

Projekty w obszarze edukacji mogą dotyczyć w szczególności organizacji zajęć dodatkowych nastawionych na kształtowanie kompetencji kluczowych i/lub zajęć o charakterze kompensacyjno-wyrównawczym, psychoedukacyjnym. Dofinansowywane są inicjatywy związane z doskonaleniem kompetencji zawodowych nauczycieli: doradztwo, kursy, szkolenia, studia podyplomowe. Placówki mogą także liczyć na współfinansowanie doposażenia bazy dydaktycznej o nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia cyfrowe wspierające prowadzoną działalność edukacyjną. Programy wspierają też szeroko rozwój przedszkoli, w tym uruchomienie nowych miejsc. Do tej pory pomagaliśmy w pozyskaniu finansowania i realizacji takich projektów jak m.in. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” w Gminie Goszczanów, „Otwarci na wiedzę” w Gminie Jordanów Śląski czy „Równy start dla najmłodszych” w Przedszkolu nr 32 w Koninie.

JAK PRACUJEMY?

IDENTYFIKACJA
POTRZEB


Doradzamy w procesie identyfikacji potrzeb placówki w kontekście możliwości finansowania inicjatyw rozwojowych. Weryfikujemy pomysły.

WYBÓR ŹRÓDŁA FINANSOWANIA


Szukamy odpowiednich do realizacji zgłaszanych potrzeb programów. Przeprowadzamy analizę szans na uzyskanie dofinansowania.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przygotowujemy pakiet aplikacyjny oraz prowadzimy kompleksowe konsultacje treści części merytorycznej i budżetowej wniosku o dofinansowanie.

POMOC
W TWORZENIU PISM
I DOKUMENTÓW

Po uzyskaniu finansowania pomagamy w tworzeniu wzorów dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu – regulaminów, procedur, umów z uczestnikami, deklaracji uczestnictwa w projekcie i innych.

ZARZĄDZANIE
I ROZLICZANIE
PROJEKTU

Wspieramy w procesie rozliczania finansowego projektu, w tym sporządzamy wnioski o płatność i analizujemy kwalifikowalność ponoszonych wydatków. Pilnujemy formalności.

DORADZTWO
W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU

Doradzamy na bieżąco w fazie operacyjnej dofinansowanego projektu w kwestiach merytorycznych i finansowych. Dbamy o zgodność z wnioskiem i podpisaną umową.

Chcesz dowiedzieć się więcej o usługach ECDF EDUKACJA?

Skontaktuj się z Doradcą - Piotrem Głuszkiem

telefon

539 199 900

email

p.gluszek@ecdf.pl