Audyty energetyczne

Samodzielnie lub przy współpracy z profesjonalnymi partnerami przeprowadzamy audyty energetyczne, efektywności energetycznej, termomodernizacyjne. Posiadamy stosowne umiejętności i uprawnienia do wykonywania ww. audytów. Obecnie audyty energetyczne są obligatoryjnym załącznikiem do wniosków o dofinansowanie w przypadku praktycznie wszystkich instrumentów wspierających inwestycje w poprawę efektywności energetycznej. To także podstawa do uzyskania białych certyfikatów. Włączenie do kompetencji naszej firmy ww. obszaru gwarantuje profesjonalną i kompleksową obsługę Klienta.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest od 2016 roku obowiązkowym opracowaniem dla przedsiębiorstw niebędących MŚP, tj. takich, które zatrudniają 250 lub więcej pracowników i których roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowita roczna kwota bilansowa przekracza 43 miliony euro. Taki audyt należy wykonać minimum raz na 4 lata.

Wykonaj z nami audyt i zyskaj:

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie, które opisuje zużycie energii w danej instalacji lub budynku w celu identyfikacji możliwości uzyskania oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej.

Obejmuje:


Wykonaj z nami audyt i zyskaj:

Audyt termomodernizacyjny

Audyt termomodernizacyjny, a właściwie audyt energetyczny budynku, to opracowanie zawierające analizę techniczno-ekonomiczną wskazującą wszelkie rekomendowane prace w budynku, który ma zostać poddany modernizacji. To między innymi prace z zakresu wymiany okien, drzwi zewnętrznych, stropu, dachu, elewacji budynku.

Wykonaj z nami audyt i zyskaj:

JAK PRACUJEMY?

IDENTYFIKACJA POTRZEB

Na pierwszym spotkaniu analizujemy potrzeby w obszarze audytu i rekomendujemy najlepsze rozwiązanie.

Umowa

Podpisujemy umowę na wskazane działanie.

Zbieranie danych

Zbieramy niezbędne dane do wykonania audytu.

Inwentaryzacja

Spotkanie z Klientem, osobami technicznymi i inwentaryzacja wszystkich budynków, obszarów wymaganych do audytu.

Wykonanie audytu

Przygotowujemy dokumentację audytową w oparciu o przekazane dane i spotkanie inwentaryzacyjne, zgodnie z obowiązującymi normami.

Przekazanie audytu

Na spotkaniu przekazujemy całą dokumentację, omawiamy wszystkie najważniejsze wskaźniki i wnioski poaudytowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie audytów energetycznych?

Skontaktuj się z doradcą – Wojciechem barczakiem

telefon

734 107 253

mail

w.barczak@ecdf.pl