Zwiększ szansę na otrzymanie dotacji Unii Europejskiej z ECDF!

Sukcesy w POIR 1.1.1 oraz RPO Śląskie 3.2!

Kolejne dwie listy rankingowe wniosków o dotacje unijne, to kolejne powody do radości dla nas i naszych klientów!

  1. W województwie Śląskim rozstrzygnięto konkurs w ramach poddziałania 3.2 Innowacje w MŚP. Wspólnie z dwoma naszymi partnerami cieszymy się z dotacji na łączną kwotę prawie 1 mln zł! Środki umożliwią dalszy dynamiczny rozwój przedsiębiorstw z branży meblarskiej oraz elektrotechnicznej.
  2. NCBR opublikowało drugą cząstkową listę projektów ocenionych w ramach POIR 1.1.1 Szybka ścieżka. Razem z Ścieki Polskie świętujemy dotację na niemal 2 mln zł, która umożliwi stworzenie nowatorskiego Systemu Zarządzania Obiegiem Nieczystości. Sukcesy projektów proekologicznych cieszą nas podwójnie!

Beneficjentom gratulujemy!