Nowe zasady de minimis

Zmiany w zasadach udzielania pomocy de minimis

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe zasady udzielania pomocy de minimis. Najważniejsze zmiany dotyczą zwiększenia limitu pomocy de minimis do kwoty 300 tys. EUR w okresie 3 lat oraz nowy sposób obliczania 3-letniego okresu przy sumowaniu limitu tej pomocy.