innovation-2057546_960_720

Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw w Lubelskim

W styczniu ogłoszony został nabór wniosków w ramach Działania 3.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw MŚP w województwie lubelskim. Ze środków skorzystać mogą wyłącznie średnie przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa, które mają status średnich firm, czyli co do zasady zatrudniających powyżej 50 pracowników, mogą starać się o dofinansowanie wydatków związanych z zakupem nieruchomości, robót i materiałów budowlanych, środków trwałych (maszyny i urządzenia), czy wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, rozwiązania informatyczne). Największe szanse na pozyskanie dofinansowania, w ramach tego działania, będą mieć projekty wprowadzające nowy produkt lub proces, stosowany nie dłużej niż 3 lata w skali rynku międzynarodowego (optymalnie nieznany i niestosowany dotychczas). Koniec naboru coraz bliżej, bo już 10 kwietnia 2017 r., więc warto jak najszybciej odezwać się do ECDF Dotacje po szczegóły. O atrakcyjności konkursu świadczy również wysoka alokacja – do rozdania jest ponad 185 mln zł. Maksymalnie przedsiębiorstwo może się starać o 3 mln zł dofinansowania.

Poziom dofinansowania:  60%

Alokacja: 185 463 634zł

money-168025_960_720

Wspieranie inwestycji w Podlaskim

W województwie podlaskim zbliża się czas naboru wniosków o dofinansowanie. Wsparciem objęte będą projekty inwestycyjne.

W marcu rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji polegających na wdrażaniu innowacji w sektorze produkcyjnym. Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia na:

• wydatki związane z przygotowaniem projektu (dokumentacja techniczna, decyzje administracyjne)

• wydatki na materiały i roboty budowlane

• nabycie nieruchomości związanej z realizacją projektu,

• inwestycje w środki trwałe – maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny,

• inwestycje w wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Poziom dofinansowania:

Firmy mikro i małe – 70%

Firmy średnie – 60%

• minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 100 000 zł

• maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 20 000 000 zł

Szacowany czas zakończenia naboru to kwiecień 2017 r.

spain-1350442_960_720

Czas na duże inwestycje!

Warto skorzystać z ostatniego w tej perspektywie dofinansowania na duże projekty inwestycyjne. Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój niebawem się kończy.

Środki pozyskać można przede wszystkim na niezbędny zakup maszyn i urządzeń oraz budowę hali produkcyjnej. Co więcej przedmiotem działań mogą być też prace badawcze oraz specjalistyczne doradztwo. Dofinansowanie otrzymają projekty, zakładające wprowadzenie na rynek innowacyjnych na skalę międzynarodową (nowych lub znacząco ulepszonych) produktów lub usług. Według zasad konkursu minimalna wartość projektów to 10 mln zł. Analiza alokacji przewidzianych dla tego poddziałania wskazuje, że  są to ostatnie nabory, dlatego  działania należy podjąć już teraz, by projekt miał największe szanse na dofinansowanie..

• I nabór zakończy się już  26.04.2017 r.

• II nabór (tylko dla branży elektromobilności): do 26.04.2017

• III nabór: do stycznia 2018

Minimalna wartość projektu – 10 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – 20 mln PLN

Poziom dofinansowania: max do 70% wartości kosztów i  uzależniony jest od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa.

Dotacje unijne - ECDF

Pora na rozwój w zachodniopomorskim

Pod koniec marca 2017 rusza nabór wniosków w ramach działania 1.5 dla firm z sektora MŚP z zachodniopomorskiego, które będą mogły pozyskać dotacje na inwestycje.

Środki zostaną przekazane na inwestycje dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, a także na wprowadzenie zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym. Takie zmiany możliwe są dzięki nowoczesnym maszynom i urządzeniom. Dotacje będzie można pozyskać na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, jak również na oprogramowanie i systemy informatyczne. Nabór trwa do 29 maja 2017, zatem najwyższy czas przystąpić do działania.

Maksymalna wartość dotacji o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorstwa to 4 mln pln, zaś poziom dofinansowania wynosi:  

55% – dla mikro i małych

45% – dla średnich firm

Do podziału jest 52 640 000,00 zł.