microscope-275984_1920

Badania na rynek – ostatni taki konkurs dotacyjny dla Twojej firmy!

Ostatni taki konkurs dotacyjny dla Twojej firmy! Na początku września rusza prawdopodobnie ostatni konkurs dotacyjny, umożliwiający dofinansowanie dużych inwestycji – mowa o Poddziałaniu 3.2.1 PO IR Badania na rynek http://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek/poddzialanie-3-2-1-badania-na-rynek

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Najważniejsze informacje:

 • Minimalna wartość kosztów dla małego przedsiębiorstwa to 5 mln zł, dla średniego – 10 mln zł.
 • Można pozyskać nawet 20 mln zł dofinansowania na realizację projektu obejmującego wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych lub nabytych przez przedsiębiorcę, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.
 • Efekt prac B+R powinien zostać zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym, a do wniosku powinno zostać dołączone sprawozdanie o stanie techniki z kategoriami A.
 • 20% wydatków projektu może dotyczyć budowy nieruchomości (do 5 mln zł), premiowane będzie posiadanie pozwolenia na budowę.
 • Wymagana jest międzynarodowa innowacyjność produktu, jego istotny potencjał eksportowy oraz wysoka opłacalność projektu

Przeznaczono kwotę 750 mln zł na realizację projektów, które zakładają:

 • inwestycję w środki trwałe – maszyny, urządzenia, linie technologiczne,
 • inwestycję w wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji, knowhow lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • budowę, rozbudowę, adaptację nieruchomości,
 • koszty prac B+R (maks. 1 mln PLN),
 • usługi doradcze (maks. 1 mln PLN).

Maksymalny poziom dofinansowania (zgodnie z mapą pomocy regionalnej):

 • do 70% – dla mikro i małych przedsiębiorców
 • do 60% – dla średnich przedsiębiorców

Nabór w ramach konkursu planowany jest od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Chcesz pozyskać dotację? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl.