Sukces w otrzymaniu dotacji Unii Europejskiej z ECDF!

Sukcesy w 5 konkursach dotacyjnych!

Ostatnie dwa miesiące przyniosły nam rozstrzygnięcia w czterech dotacyjnych konkursach, w których brali udział nasi klienci. Miło nam poinformować, że wspólne wysiłki zaowocowały dziewięcioma dotacjami!

  1. POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – dotacja na ponad 2,5 mln zł
  2. POIR 1.1.1 Szybka ścieżka – pięć dotacji łączną kwotę prawie 19 mln zł
  3. POIR 2.3.2 Bon na innowacje w MŚP – dotacja na około 340 tys. zł
  4. RPO Śląskie 3.2 Innowacje w MŚP – dwie dotacje na łączną kwotę prawie 800 tys. zł

Niemałą niespodziankę zrobił nam również Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który zaprosił do podpisania umowy o dofinansowanie naszego klienta, z którym składaliśmy wniosek dotacyjny w… 2017 roku! Inwestycja, która zostanie zrealizowana w ramach WRPO 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii ma wartość prawie 12 mln zł, a wkład ze środków UE stanowić będzie ponad 4 mln zł.

Wszystkim Beneficjentom życzymy bezproblemowej realizacji swoich inwestycji oraz gratulujemy wyboru firmy doradczej!