heating-931930_340

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej

W pierwszym kwartale tego roku rusza nabór wniosków do nowego konkursu dla firm z wielkopolski. Działaniem 1.5.3 objęte będą projekty inwestycyjne prowadzące do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

W ramach programu wspierane będą modyfikacje procesów technologiczno-produkcyjnych pod kątem efektywności energetycznej (przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią. Środki powinny być przeznaczane na kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw np. budynki produkcyjne. Dodatkowo możliwe są inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Termin naboru wniosków:

 II kwartał 2017

Dofinansowanie:

Mikro i małe: do 65%
Średnie: do 55%

business-561387_340

Śląskie bogate w dotacje

W ramach konkursu inwestycyjnego RPO WŚL 3.2 realizowane będą projekty przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wysoka alokacja motywuje przedsiębiorców zlokalizowanych na śląsku do składania wniosków już w pierwszym naborze, planowanym na 2017 rok.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego można składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Wsparcie inwestycyjne ma na celu rozwój przedsiębiorstw, zwiększający skalę ich działalności i powodujący wzrost zasięgu oferty firm o nowe rynki zbytu.

Oprócz zakupu maszyn, urządzeń, bądź linii technologicznych, możliwe będzie również nabycie oprogramowania, prawa patentowego, licencji, know-how czy też nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wnioski można składać do 28 lutego 2017

Poziom dofinansowania:

Regionalna Pomoc Inwestycyjna: mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%, średnie przedsiębiorstwa 35%

Pomoc de minimis: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – 50%

Maksymalna wartość dofinansowania: 2 mln zł 

art-1853566_960_720

Nowe technologie z dofinansowaniem

Ogłoszono kolejny konkurs inwestycyjny Kredyt na innowacje technologiczne, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  Działanie to cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, głównie z uwagi na fakt, iż daje możliwość dofinansowania zakupu zaawansowanych linii technologicznych oraz oprogramowania. Kosztem kwalifikowalnym jest również budowa, rozbudowa, adaptacja nieruchomości. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych. Dotacja w wysokości maksymalnie 6 mln zł udzielana jest na spłatę kapitału kredytu technologicznego (inwestycyjnego), w oparciu o który należy realizować inwestycję. Kredytu technologicznego udzielają banki komercyjne współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  

Organizatorem naboru jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Termin naboru od 20.02. do 29.03. 2017

Pula środków, to 400 mln zł.

Poziom dofinansowania: do 70% w zależności od lokalizacji inwestycji

hand-812106_960_720

Rozwój firm na Pomorzu

Dofinansowaniem objęty będzie zakup  maszyn, urządzeń oraz budowa, rozbudowa infrastruktury i unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnych do rozwoju działalności gospodarczej. Możliwa jest również realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) czy wprowadzanie zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania.

Termin składania wniosków: 01.02  – 15.03.2017

Poziom dofinansowania:

  • Mikro i małe – 55%
  • Średnie – 45%

Maksymalny poziom dotacji: 2mln zł