Śląskie bogate w dotacje

W ramach konkursu inwestycyjnego RPO WŚL 3.2 realizowane będą projekty przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wysoka alokacja motywuje przedsiębiorców zlokalizowanych na śląsku do składania wniosków już w pierwszym naborze, planowanym na 2017 rok.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego można składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Wsparcie inwestycyjne ma na celu rozwój przedsiębiorstw, zwiększający skalę ich działalności i powodujący wzrost zasięgu oferty firm o nowe rynki zbytu.

Oprócz zakupu maszyn, urządzeń, bądź linii technologicznych, możliwe będzie również nabycie oprogramowania, prawa patentowego, licencji, know-how czy też nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wnioski można składać do 28 lutego 2017

Poziom dofinansowania:

Regionalna Pomoc Inwestycyjna: mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%, średnie przedsiębiorstwa 35%

Pomoc de minimis: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – 50%

Maksymalna wartość dofinansowania: 2 mln zł 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy