Elektroniczny wniosek o płatność - Co to jest? jak dział? Agencja Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa

Konkurs NCBR na prace badawcze w obszarze rozwoju rozwiązań cyfrowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza ostatni konkurs w ramach programu POIR 2014-2020. Mowa o popularnej Szybkiej Ścieżce, czyli poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Ogłoszony nabór dotyczy ścieżki tematycznej w obszarze rozwoju rozwiązań cyfrowychInnowacje cyfrowe.

Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe

Konkurs Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu oraz cyfrowych technologii kreacyjnych. Efektem realizacji przedsięwzięć powinno być opracowanie innowacyjnych rozwiązań, które docelowo zostaną wdrożone w działalności gospodarczej.

Przedmiot projektu powinien korespondować z zagadnieniami badawczymi wymienionymi w Zakresie tematycznym konkursu. Osiągnięty w wyniku prac rezultat w postaci innowacji procesowej lub produktowej musi charakteryzować się nowością co najmniej w skali polskiego rynku.

Podmioty uprawnione do startu w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie oraz w ramach konsorcjów przemysłowych lub przemysłowo-naukowych z udziałem jednostki naukowej. Konsorcjum może składać się z maksymalnie 3 podmiotów.

Finanse i terminy

Dofinansowanie pokryje część kosztów realizacji badań przemysłowych (do 80%), prac rozwojowych (do 60%) oraz prac przedwdrożeniowych (do 90%). Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 5 mln PLN. Co bardzo istotne, realizacja projektu musi zakończyć się do 31 grudnia 2023 r., bez możliwości wydłużenia tego terminu. Wszelkie koszty badań wykraczających poza ww. okres nie będą podlegały dotacji.

Budżet konkursu wynosi 645 mln PLN, w tym 430 mln PLN dla MŚP oraz 215 mln PLN dla dużych przedsiębiorstw.

Wnioski do NCBR będzie można składać od 19 października do 4 listopada 2022 r.

Ocena projektu

Analogicznie do poprzednich naborów w ramach Szybkich Ścieżek projekty oceniane będą przez panel ekspertów. Szansę na rekomendację do dofinansowania mają w szczególności przedsięwzięcia dotyczące opracowania rozwiązań innowacyjnych w zakresie istotnych zagadnień badawczych, na które identyfikuje się znaczące zapotrzebowanie rynkowe. Jak zawsze istotna będzie także kadra badawcza o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w projektach badawczo-rozwojowych. Ocena projektów ma potrwać maksymalnie 60 dni.

Kontakt

Doradca ds. funduszy UE Michał Kmieciak

m.kmieciak@ecdf.pl

nr tel. 734 107 266

Konsultacja jest bezpłatna.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy