mazowieckie innowacje w MŚP

MAZOWIECKIE: konkursy na inwestycje oraz badania i rozwój w styczniu 2023

Pod koniec listopada br. opublikowano harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2023 rok. Dzięki oszczędnościom w Programie zarezerwowano dodatkową pulę środków na nabory dla przedsiębiorców. Firmy z Mazowsza będą mogły skorzystać z funduszy europejskich na inwestycje oraz badania i rozwój. Start naborów wniosków zaplanowano na styczeń 2023 r. Szczególnie interesujący wydaje się nabór „Innowacje w MŚP” z alokacją 30 mln PLN.

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach

W ramach tego Działania wspierane będą działania inwestycyjne przedsiębiorstw związane z:

  • wprowadzaniem na rynek nowych/ulepszonych produktów lub usług LUB
  • zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego LUB
  • wdrożeniem wyników prac B+R.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania. Orientacyjna kwota przeznaczona na wsparcie projektów wynosi 30 mln PLN, przy czym przewiduje się możliwość zwiększenia alokacji na konkurs. Ze wsparcia będą mogły skorzystać MŚP prowadzące działalność i posiadające co najmniej zakład lub oddział na terenie województwa mazowieckiego.

Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – projekty B+R

Konkurs przeznaczony będzie dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy planują przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnych produktów czy technologii. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na wydatki związane bezpośrednio z realizacją prac – wynagrodzenia, podwykonawstwo, aparaturę badawczą czy materiały niezbędne do prowadzenia badań. Co istotne, w naborze będą mogły wziąć udział firmy, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu prac B+R. Wstępna alokacja to 2 mln PLN, jednak może ona jeszcze ulec zwiększeniu.

Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – infrastruktura B+R

W tym typie naboru MŚP będą mogły sfinansować inwestycje w tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Orientacyjna kwota przeznaczona na wsparcie to 2 mln PLN, jednak analogicznie jak wyżej – prawdopodobnie zostanie zwiększona.

Program na lata 2021-2027 zatwierdzony przez Komisję Europejską – niedługo kolejne nabory

Na początku grudnia br. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W Programie kontynuowane będzie wsparcie dla przedsiębiorstw, m.in. na prace B+R czy wdrażanie innowacji.

Ogłoszenie pierwszych konkursów z Programu na lata 2021-2027 planowane jest w I półroczu 2023 r.

Kontakt

Rafał Leszczyński (Menadżer Sprzedaży)

nr tel. 784 090 376

r.leszczynski@ecdf.pl

Konsultacja jest bezpłatna.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy