Robogrant dla podmiotów meblarskich Pozyskaj dofinansowania z unii europejskiej dla branży meblarskiej

Robogrant – pomoc na robotyzację polskiej branży meblarskiej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza nabór Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej. Celem programu jest wsparcie działalności gospodarczej zakładów meblarskich poprzez realizację projektów robotycznych.

Robogrant – dla kogo?

Z programu mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące czynną działalność w zakresie kodu PKD należącym do działu 31 (Produkcja mebli), które w przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągały przychody ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym, niż 3 mln PLN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Granty otrzymają projekty inwestycyjne, których celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez robotyzację. Środki z grantu będzie można przeznaczyć na zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego wraz z komplementarnymi urządzeniami i oprogramowaniem.

Robot przemysłowy musi spełniać definicję zawartą w Regulaminie naboru. Robotem przemysłowym należy nazywać automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową – stacjonarną lub mobilną maszynę – o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

a. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

b. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

c. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

d. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi.

Oceń swoje szanse na przyznanie Robograntu

Preferowane będą inwestycje dotyczące pierwszego zakupu robota w skali przedsiębiorstwa oraz przyczyniające się w istotny sposób do poprawy procesów, takich jak m.in. cykl produkcji, optymalizacja zadań czy wydajność, a w efekcie – poprawy rentowności i rozwoju firmy. Dodatkowe punkty otrzymają także Wnioskodawcy, którzy załączą do wniosku opracowaną mapę drogową transformacji cyfrowej oraz zapewnią większy wkład własny (30-40%) od wymaganego minimum (15%).

Finanse i terminy

Grant może wynieść maksymalnie 850 tys. PLN, przy wsparciu na poziomie 85% kosztów netto (inwestycja 1 mln PLN). Pomoc de minimis. Program Robogrant finansowany jest ze środków krajowych PARP. Łączny budżet wynosi 29 mln PLN.

Wnioski będzie można składać w terminie od 8 listopada do 6 grudnia 2022 r. Konkurs może ulec skróceniu, jeśli wartość wnioskowanego wsparcia finansowego w złożonych wnioskach przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów w naborze.

Kontakt

Tomasz Szczepaniak (Konsultant ds. funduszy UE), t.szczepaniak@ecdf.pl, nr tel. 539 190 367.

Konsultacja jest bezpłatna.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy