Inwestowanie w sektor MŚP - Łódzkie - fundusze UE

ŁÓDZKIE: w grudniu rusza konkurs II.3.1 Innowacje w MŚP

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi zapowiada uruchomienie naboru II.3.1 Innowacje w MŚP w trybie konkursowym dla MŚP, które planują wdrożenie innowacji oraz wyników prac B+R. Do rozdania będzie blisko 40 milionów zł. Start konkursu już pod koniec grudnia.

Na co?

Celem ogłoszonego konkursu 2.3.1 Innowacje w MŚP jest wsparcie projektów dotyczących wdrożenia wyników prac B+R oraz wdrożenia innowacyjnych produktów lub procesów, w tym ekoinnowacji. Preferowane będą przedsięwzięcia dotyczące zastosowania innowacji w skali kraju lub świata oraz uwzględniające rozwiązania informatyczne i pro-środowiskowe. Dodatkowe punkty otrzymają także projekty wdrażające produkty o dużym potencjale rynkowym.

W budżecie projektu będzie można ująć wydatki niezbędne do planowanego wdrożenia, przede wszystkim maszyny i urządzenia oraz oprogramowanie.

Planując udział w konkursie warto mieć na uwadze, że inwestycja będzie musiała zakończyć się najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

Dla kogo?

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie województwa łódzkiego (np. oddział).

Finanse i termin

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniesie ok. 39 mln PLN. Dofinansowanie pokryje maksymalnie 55% kosztów netto inwestycji. Minimalna kwota dofinansowania to 500 000 PLN, a maksymalna – 2 000 000 PLN. 

Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP) w Łodzi, w terminie od 29 grudnia 2022 r. do 18 stycznia 2023 r.

Kontakt

Marzena Marszałek (Doradca ds. funduszy UE)

m.marszalek@ecdf.pl

532 758 258

Konsultacja jest bezpłatna.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy