innowacje w MŚP - Dotacje unijne ECDF

MAZOWIECKIE: 3.3 Innowacje w MŚP – konkurs ogłoszony!

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła w ubiegłym tygodniu nabór inwestycyjny dla przedsiębiorstw w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Konkurs rusza już 2 stycznia 2023 r. i potrwa maksymalnie 3 tygodnie. Mazowieckie firmy zainteresowane tym konkursem mają więc niewiele czasu na przygotowanie wniosków.

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach

W ramach tego Działania wspierane będą działania inwestycyjne przedsiębiorstw związane z:

  • wprowadzaniem na rynek nowych/ulepszonych produktów lub usług LUB
  • zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego LUB
  • wdrożeniem wyników prac B+R.

Preferowane będą przedsięwzięcia dotyczące wdrożenia wyników prac B+R. Dodatkowe punkty otrzymają także projekty, dzięki którym przedsiębiorcy zminimalizują negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać MŚP prowadzące działalność i posiadające co najmniej zakład lub oddział na terenie województwa mazowieckiego.

Przedsięwzięcia muszą zostać zrealizowane i rozliczone najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

Finansowanie z pomocy de minimis

Projekty finansowane będą w ramach pomocy de minimis. Korzyścią z tego rozwiązania jest dostępność konkursu dla podmiotów z całego województwa, w tym m. Warszawy i powiatów ościennych, które zostały wyłączone z możliwości otrzymywania regionalnej pomocy inwestycyjnej w latach 2022-2027.

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie o wartości maksymalnie 900 tys. PLN, przy wsparciu UE na poziomie 80% kosztów netto inwestycji.

Orientacyjna kwota przeznaczona na wsparcie projektów wynosi 30 mln PLN, przy czym przewiduje się możliwość zwiększenia alokacji na konkurs.

Termin i forma składania wniosków

Wnioski do MJWPU będzie można składać od 2 do maksymalnie 23 stycznia 2023 r., z podziałem na tury:

  • 2 – 9 stycznia 2023 r.,
  • 10 – 16 stycznia 2023 r.,
  • 17 – 23 stycznia 2023 r.

Nabór prowadzony będzie w sposób ciągły do momentu wyczerpania alokacji. Konkurs może zostać zamknięty więc wcześniej, np. już po zakończeniu I lub II tury.

Dokumentacja aplikacyjna przyjmowana będzie wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego MEWA 2.0.

Kontakt

Magdalena Jesiołowska (Doradca ds. funduszy UE)

nr tel. 539 199 898

m.jesiolowska@ecdf.pl

Konsultacja jest bezpłatna.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy