lodzkie

Innowacje w Łódzkiem

W trzecim kwartale tego roku ma zostać ogłoszony termin konkursu w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Skorzystają na nim mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które planują wdrożenie lub zakup wyników prac B+R, a także wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, w tym ekoinnowacji.

O wsparcie z puli 85 288 000 PLN zawalczyć mogą firmy, które planują rozbudowę, zmianę procesu produkcyjnego lub chcą unowocześnić świadczenie usług. W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia polegające na:

– wdrożeniu wyników prac B+R,

– wdrożeniu innowacyjnych produktów,

– wdrożeniu procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług,

– stosowanie przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK.

Jesteś zainteresowany szczegółami tego konkursu? Napisz do nas, że czekasz na więcej informacji, a nasi konsultanci skontaktują się z Tobą i pomogą Ci zwiększyć szansę na wygraną – dotacje@ecdf.pl

cosme

Polscy przedsiębiorcy w czołówce

Polskie firmy coraz chętniej korzystają z dotacji unijnych. Polska zajmuje 5. miejsce wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej pod względem wykorzystania środków z programu COSME.

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME to program dla przedsiębiorców z sektora MŚP, do którego nadrzędnych celów należą:

– poprawa dostępu do zagranicznych rynków oraz finansowania inwestycji,

– poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw oraz,

– krzewienie kultury przedsiębiorczości.

Wysoka pozycja Polski w zestawieniu jest niezwykle obiecująca. Zarówno bezzwrotne dotacje, jak i zwrotne instrumenty finansowania – pożyczki, kredyty i poręczenia – w skuteczny sposób napędzają rozwój polskich przedsiębiorstw. Zwłaszcza, że cała perspektywa 2014-2020 skupiona jest wokół innowacyjności i badań B+R.

Jeśli instrumenty zwrotne nie są dla Ciebie, skorzystaj z bogatego repertuaru aktualnych programów dotacji UE! Napisz na dotacje@ecdf.pl, by dowiedzieć się, w jaki sposób dofinansowanie może wzmocnić pozycję Twojej firmy na rynku.

18 lipca 2016

1.5.1

Innowacje w województwie warmińsko-mazurskim

Są fundusze dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników B+R, firmy z sektora MŚP mogą liczyć na dotacje w celu wprowadzenia na rynek krajowy lub zagraniczny innowacyjnych produktów lub usług.

W aktualnej perspektywie to właśnie innowacyjność jest najbardziej pożądaną cechą wyróżniającą projekty ubiegające się o dofinansowanie. To ona ma poprawić konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz przyczynić się do ich szybkiego rozwoju, efektywnego zaspokajania potrzeb klientów, a także dostosować rodzime przedsiębiorstwa do wymogów globalnej gospodarki.

Tym razem fundusze na ten cel dostępne są dla przedsiębiorców z północno-wschodniej Polski. Firmy z województwa warmińsko-mazurskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie na następujące projekty.

  • Inwestycje w środki trwałe – maszyny, urządzenia, linie technologiczne, hale produkcyjne
  • Inwestycje w wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej
  • Zakup gruntu oraz roboty i materiały budowlane

Minimalna wartość projektu, który można zgłosić do dofinansowania, to 500 000 PLN, maksymalna – 6 500 000 PLN. Budżet całego konkursu wynosi 28 000 000 PLN.

Do terminu naboru wniosków zostało jeszcze trochę czasu. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą we wrześniu, ale już teraz warto pomyśleć o starcie w konkursie.

Chcesz sięgnąć po tę dotację? Napisz do naszych konsultantów na adres dotacje@ecdf.pl. Zwiększymy Twoją szansę na zdobycie wsparcia!

1.4.4

Mazury na eksport

W Unii Europejskiej stawiamy na eksport. Chcesz rozszerzyć działalność swojej firmy na zagraniczne rynki? Jeszcze w lipcu możesz ubiegać się o dotację z Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Jeśli prowadzisz firmę z sektora MŚP możesz ubiegać się o wsparcie dla następujących projektów:

  • inwestycje w środki trwałe – maszyny, urządzenia,
  • inwestycje w wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,
  • przeprowadzenie badań certyfikacyjnych, wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu.

Termin naboru wniosków trwa od 29 lipca do 29 sierpnia 2016 roku. Budżet konkursu wynosi 61 428 120 PLN. Minimalna wartość projektu określona jest na 100 000 PLN, a maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to 1 800 000 PLN.

Prowadzisz firmę w województwie warmińsko-mazurskim? Nie zwlekaj z decyzją o wzięciu udziału w konkursie. Napisz już dzisiaj do naszych konsultantów na adres: dotacje@ecdf.pl. Z nami zwiększysz swoją szansę na wygraną!

podlaskie

Fundusze dla firm produkcyjnych z Podlasia

Prowadzisz przedsiębiorstwo produkcyjne na Podlasiu i spełniasz kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa? Możesz ubiegać się o dotację na wdrożenie rozmaitych rodzajów innowacji w ramach Działania 1.3 RPO Województwa Podlaskiego! Zostały ostatnie dni, by przygotować wniosek.

Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach” jest skierowane do przedsiębiorców, którzy pragną rozwijać swoje firmy produkcyjne. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć między innymi na rozbudowę przedsiębiorstwa, wprowadzanie zmian w procesie produkcyjnym czy inwestycję w sprzęt produkcyjny. Warunkiem jest jednak, by zmiany te skutkowały wprowadzeniem na rynek nowych produktów lub ulepszeniem już istniejących.

Budżet działania to 60 000 000 PLN, a wartość wydatków kwalifikowanych musi mieścić się w przedziale od 100 000 PLN do 20 000 000 PLN. Działanie to charakteryzuje wysoki poziom dofinansowania – 60% dla średnich przedsiębiorstw i 70% dla mniejszych.

Jeśli chcesz złożyć wniosek, nie czekaj! Nabór rozpoczyna się już 25 lipca 2016 r. i potrwa do 23 sierpnia. Skontaktuj się z nami pod adresem dotacje@ecdf.pl – pomożemy Ci osiągnąć sukces!