Innowacje w województwie warmińsko-mazurskim

Są fundusze dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników B+R, firmy z sektora MŚP mogą liczyć na dotacje w celu wprowadzenia na rynek krajowy lub zagraniczny innowacyjnych produktów lub usług.

W aktualnej perspektywie to właśnie innowacyjność jest najbardziej pożądaną cechą wyróżniającą projekty ubiegające się o dofinansowanie. To ona ma poprawić konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz przyczynić się do ich szybkiego rozwoju, efektywnego zaspokajania potrzeb klientów, a także dostosować rodzime przedsiębiorstwa do wymogów globalnej gospodarki.

Tym razem fundusze na ten cel dostępne są dla przedsiębiorców z północno-wschodniej Polski. Firmy z województwa warmińsko-mazurskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie na następujące projekty.

  • Inwestycje w środki trwałe – maszyny, urządzenia, linie technologiczne, hale produkcyjne
  • Inwestycje w wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej
  • Zakup gruntu oraz roboty i materiały budowlane

Minimalna wartość projektu, który można zgłosić do dofinansowania, to 500 000 PLN, maksymalna – 6 500 000 PLN. Budżet całego konkursu wynosi 28 000 000 PLN.

Do terminu naboru wniosków zostało jeszcze trochę czasu. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą we wrześniu, ale już teraz warto pomyśleć o starcie w konkursie.

Chcesz sięgnąć po tę dotację? Napisz do naszych konsultantów na adres dotacje@ecdf.pl. Zwiększymy Twoją szansę na zdobycie wsparcia!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy