Polscy przedsiębiorcy w czołówce

Polskie firmy coraz chętniej korzystają z dotacji unijnych. Polska zajmuje 5. miejsce wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej pod względem wykorzystania środków z programu COSME.

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME to program dla przedsiębiorców z sektora MŚP, do którego nadrzędnych celów należą:

– poprawa dostępu do zagranicznych rynków oraz finansowania inwestycji,

– poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw oraz,

– krzewienie kultury przedsiębiorczości.

Wysoka pozycja Polski w zestawieniu jest niezwykle obiecująca. Zarówno bezzwrotne dotacje, jak i zwrotne instrumenty finansowania – pożyczki, kredyty i poręczenia – w skuteczny sposób napędzają rozwój polskich przedsiębiorstw. Zwłaszcza, że cała perspektywa 2014-2020 skupiona jest wokół innowacyjności i badań B+R.

Jeśli instrumenty zwrotne nie są dla Ciebie, skorzystaj z bogatego repertuaru aktualnych programów dotacji UE! Napisz na dotacje@ecdf.pl, by dowiedzieć się, w jaki sposób dofinansowanie może wzmocnić pozycję Twojej firmy na rynku.

18 lipca 2016

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy