Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI SZANSĄ NA ROZWÓJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MŚP

Polskie regiony węglowe stoją obecnie przed wyzwaniem społecznej, gospodarczej i środowiskowej transformacji. Wsparcie z nowego instrumentu Polityki Spójności UE – Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) – pomoże złagodzić negatywne skutki tego procesu. Część środków funduszu dedykowana jest na wsparcie przedsiębiorstw należących do sektora MŚP. Start konkursów już niebawem!