aktualne_konkursy

Nabór wniosków trwa!

Przedsiębiorcy, czas na działanie! W październiku kończy się termin naboru wniosków w popularnych konkursach regionalnych i ogólnopolskich. To ostatni dzwonek, by pozyskać dofinansowanie na Wasze projekty.

Ze względu na duże zainteresowanie, wydłużony został nabór wniosków w Działaniu 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej RPO Województwa Śląskiego, który pierwotnie miał trwać do 6 października. Do 14 października wnioski mogą składać przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy chcą skorzystać z możliwości oferowanych przez Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

31 października kończy się nabór dla dwóch konkursów: ogólnopolskiego Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw POIR oraz dolnośląskiego Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP.

Oczekujemy na ogłoszenie terminu naboru wniosków na Poddziałanie II.3.1. Innowacje w MŚP RPO Województwa Łódzkiego. Do końca roku trwa też nabór ciągły tzw. „Szybkiej ścieżki”, czyli Działania 1.1.1 POIR, a do 30 stycznia 2017 r. można składać wnioski w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Potrzebujesz sprawnej pomocy przy tworzeniu wniosków? Zgłoś się do nas! Czekamy na maile pod adresem dotacje@ecdf.pl.

wsl_3_3

Nabór na Działanie 3.3. RPO Województwa Śląskiego wydłużony

Nabór na Działanie 3.3 trwa od końca sierpnia i zostanie wydłużony. Przedsiębiorcy z Śląskiego, którzy planują wdrożyć nowoczesne rozwiązania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, mają jeszcze szansę starać się o dofinansowanie swoich projektów!

W ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać dotację na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu: zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz. Oznacza to, że na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje, dzięki którym przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz wprowadzać lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.

Zakładane jest wsparcie dla czterech modeli zastosowania rozwiązań TIK.

 1. B2B, czyli model ułatwiający współpracę przedsiębiorstw na przykład dzięki nowym, informatycznym kanałom komunikacji między firmami.
 2. B2C, czyli model wykorzystania TIK w działaniach skierowanych bezpośrednio do konsumenta, czyli świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług itp.
 3. B2E, czyli model usprawniający komunikację się z pracownikami, np. informatyczny system zarządzania przedsiębiorstwem.
 4. C2C, czyli model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK, jak chociażby portale sprzedażowe.

Działanie 3.3 zakłada cztery rodzaje projektów, które posiadają inny poziom dofinansowania.

 1. W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej można otrzymać fundusze na zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 2. W ramach Pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP można starać się o dofinansowanie na pokrycie części kosztów usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.
 3. W ramach Pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne można pokryć koszty personelu oraz dodatkowe koszty ogólne, np. koszty usług informatycznych związanych z wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej, usług związanych z kolokacją, konfiguracją, parametryzacją, skalowaniem, optymalizacją systemu czy hostingiem.
 4. W ramach Pomocy de minimis można zdobyć pieniądze na koszty szkoleń oraz promocji projektu.

Poziom dofinansowania w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej wynosi 35% dla średnich przedsiębiorstw oraz 45% dla mikro i małych. Przy korzystaniu z Pomocy de minimis, Pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP lub Pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne wynosi dla całego sektora MŚP 50%.

Budżet konkursu to 67 276 720 PLN. Przedsiębiorcy mogą się starać minimalnie o 50 000 PLN, a maksymalnie aż o 500 000 PLN.

Nabór wniosków trwa! Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci odnieść sukces. Pisz na adres dotacje@ecdf.pl.

1_5_1

Warmia i Mazury stawiają na prace B+R

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego mają szanse na dofinansowanie UE. Na wsparcie mogą liczyć projekty, których celem jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności przedsiębiorstwa.

Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczone jest dla przedsiębiorstw MŚP lub ich grup (porozumień, sieci czy konsorcjów). Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych w skali co najmniej regionu.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie projektów polegających na wdrożeniu do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych wypracowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo, jak i we współpracy z podmiotami oferującym usługi naukowo-badawcze. Celem wdrożenia powinno być uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek krajowy lub zagraniczny innowacyjnego w skali co najmniej regionu produktu lub usługi.

Dofinansowanie można pozyskać na:

 • inwestycje w środki trwałe – maszyny, urządzenia, linie technologiczne, hale produkcyjne,
 • inwestycje w wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • zakup gruntu oraz roboty i materiały budowlane.

Największe szanse na dofinansowanie mają projekty:

 • innowacyjne w skali  międzynarodowej,
 • z obszaru inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego,
 • realizowane w partnerstwie.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to 65 454 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania to 70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw. Planowany termin składania wniosków to okres od 30 września do 31 października 2016 r.

Potrzebujesz więcej informacji? Udzielają ich nasi Konsultanci. Napisz na adres dotacje@ecdf.pl!

drema

Targi DREMA już za nami!

Od 13 do 16 września byliśmy obecni na Międzynarodowych Targach Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA. To największa impreza targowa tej branży w Polsce, która pozwala wyznaczyć nowe kierunki rozwoju, dlatego nie mogło zabraknąć tam naszych przedstawicieli.

Na stoisku ECDF Dotacje można było porozmawiać z kilkunastoma osobami. W rozmowy z przedsiębiorcami zaangażowali się nie tylko Konsultanci i Doradcy Biznesowi – w DREMIE uczestniczył również Prezes ECDF Dotacje oraz ambitne Praktykantki. Nawiązaliśmy nowe relacje biznesowe z producentami mebli i właścicielami tartaków z całej Polski, którzy razem z nami będą starali się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Dziękujemy za dziesiątki rozmów i zainteresowanie dotacjami unijnymi, które przerosło nasze oczekiwania! Możliwość osobistego spotkania się z przedsiębiorcami odwiedzającymi DREMĘ dały nam nie tylko ogromną satysfakcję, ale też nową wiedzę na temat Państwa potrzeb. Do zobaczenia za rok!

wl_2_3_1

Innowacje w Łodzi – już niebawem!

Fundusze Unijne w rozdaniu 2014-2020 stawiają na innowacje. Niedługo rozpocznie się nabór wniosków do Poddziałania II.3.1. Innowacje w MŚP RPO Województwa Łódzkiego, dzięki któremu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Łódzkiego pozyskają dotacje na nowoczesne inwestycje.

Projekty, które mogą liczyć na dofinansowanie, polegają na wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej, wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług (np. ekoinnowacji), a także przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

W praktyce oznacza to, że można otrzymać fundusze na inwestycje w środki trwałe (maszyny, urządzenia, linie technologiczne, hale produkcyjne itp.) oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Na sukces mogą liczyć innowacyjne projekty, które uwzględniają aspekty środowiskowe i pozwalają na tworzenie nowych miejsc pracy.

Maksymalnie można otrzymać 3 MLN PLN dofinansowania przy dwóch poziomach: 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 10% mniej dla średnich.

Przedsiębiorcy z Łodzi – zapraszamy do kontaktu! Jeśli chcecie pozyskać dotacje na wprowadzenie innowacji, piszcie na adres dotacje@ecdf.pl.

wkp_1_6_2

Dotacje dla innowacyjnych w kujawsko-pomorskim

Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego mają szansę na otrzymanie dofinansowania UE w projektach, które wprowadzą innowacje produktowe lub procesowe. Trzeba się jednak spieszyć – nabór wniosków do etapu preselekcji rozpoczyna się już 3-go października!

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą pochwalić się co najmniej jednym zamkniętym rokiem obrotowym. Będą mogły otrzymać dotację na trzy rodzaje projektów.

 1. Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów.
 2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań produktowych.
 3. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

Kryterium koniecznym jest uzyskanie rocznego obrotu równego lub wyższego od 20% całkowitych wydatków w projekcie. Należy też pamiętać, że wdrożenie wyników prac B+R musi zostać przeprowadzone przed dniem 31.03.2016 r.

W tym Poddziałaniu istnieją dwa schematy wsparcia. W pierwszym budżet konkursu wynosi 44 261 000 PLN, a wielkość kosztów kwalifikowalnych nie może wynieść więcej niż 1 mln PLN. W drugim schemacie budżet to 88 522 000 PLN, a minimalna wielkość kosztów kwalifikowalnych to 1 mln PLN.

Poziom dofinansowania wynosi 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich.

Nabór wniosków trwa od 3 do 14 października.

Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo MŚP na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i chcesz wprowadzić innowacje przy wsparciu Funduszy Unijnych, skontaktuj się z naszymi Konsultantami! Pisz na adres: dotacje@ecdf.pl.

poir_2.1

Fundusze na badania i rozwój

Do końca października trwa nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na dofinansowanie inwestycji związanych z pracami B+R mają szanse zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i te z sektora MŚP. To konkurs, do którego warto się dobrze przygotować!

Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw ma na celu wspomóc projekty związane z pracami badawczo-rozwojowymi wykonywanymi lub zlecanymi przez przedsiębiorców. Można pozyskać dotację na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych, w tym na zakup infrastruktury B+R.

Oznacza to, że dofinansowanie obejmie zarówno sprzęt i aparaturę badawczą, jak i wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, prawa patentowe, licencje, know-how lub nieopatentowana wiedza techniczna). Co więcej, można zdobyć dofinansowanie na zakup lub budowę nieruchomości, a także na prace badawczo-rozwojowe.

Zasady konkursu określają minimalną wartość projektów na 2 MLN PLN. Do podziału jest aż 460 000 000 PLN. Poziom dofinansowania jest różny w zależności od rodzaju projektu. Na inwestycje w nieruchomości, sprzęt oraz wartości niematerialne, poziom jest zgodny z Mapą Pomocy Regionalnej i wynosi do 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw, do 60% dla średnich i do 50% dla dużych. Poziom dofinansowania na prace badawczo-rozwojowe oraz przy korzystaniu z Pomocy de minimis wynosi odpowiednio 45%, 35% i 25% procent.

Skorzystaj z nowych możliwości! Nasi Konsultanci udzielą Ci niezbędnych informacji, które pozwolą pozyskać fundusze. Pisz na adres: dotacje@ecdf.pl.