Nabór na Działanie 3.3. RPO Województwa Śląskiego wydłużony

Nabór na Działanie 3.3 trwa od końca sierpnia i zostanie wydłużony. Przedsiębiorcy z Śląskiego, którzy planują wdrożyć nowoczesne rozwiązania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, mają jeszcze szansę starać się o dofinansowanie swoich projektów!

W ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać dotację na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu: zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz. Oznacza to, że na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje, dzięki którym przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz wprowadzać lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.

Zakładane jest wsparcie dla czterech modeli zastosowania rozwiązań TIK.

  1. B2B, czyli model ułatwiający współpracę przedsiębiorstw na przykład dzięki nowym, informatycznym kanałom komunikacji między firmami.
  2. B2C, czyli model wykorzystania TIK w działaniach skierowanych bezpośrednio do konsumenta, czyli świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług itp.
  3. B2E, czyli model usprawniający komunikację się z pracownikami, np. informatyczny system zarządzania przedsiębiorstwem.
  4. C2C, czyli model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK, jak chociażby portale sprzedażowe.

Działanie 3.3 zakłada cztery rodzaje projektów, które posiadają inny poziom dofinansowania.

  1. W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej można otrzymać fundusze na zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  2. W ramach Pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP można starać się o dofinansowanie na pokrycie części kosztów usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.
  3. W ramach Pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne można pokryć koszty personelu oraz dodatkowe koszty ogólne, np. koszty usług informatycznych związanych z wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej, usług związanych z kolokacją, konfiguracją, parametryzacją, skalowaniem, optymalizacją systemu czy hostingiem.
  4. W ramach Pomocy de minimis można zdobyć pieniądze na koszty szkoleń oraz promocji projektu.

Poziom dofinansowania w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej wynosi 35% dla średnich przedsiębiorstw oraz 45% dla mikro i małych. Przy korzystaniu z Pomocy de minimis, Pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP lub Pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne wynosi dla całego sektora MŚP 50%.

Budżet konkursu to 67 276 720 PLN. Przedsiębiorcy mogą się starać minimalnie o 50 000 PLN, a maksymalnie aż o 500 000 PLN.

Nabór wniosków trwa! Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci odnieść sukces. Pisz na adres dotacje@ecdf.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy