Innowacje w Łodzi – już niebawem!

Fundusze Unijne w rozdaniu 2014-2020 stawiają na innowacje. Niedługo rozpocznie się nabór wniosków do Poddziałania II.3.1. Innowacje w MŚP RPO Województwa Łódzkiego, dzięki któremu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Łódzkiego pozyskają dotacje na nowoczesne inwestycje.

Projekty, które mogą liczyć na dofinansowanie, polegają na wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej, wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług (np. ekoinnowacji), a także przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

W praktyce oznacza to, że można otrzymać fundusze na inwestycje w środki trwałe (maszyny, urządzenia, linie technologiczne, hale produkcyjne itp.) oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Na sukces mogą liczyć innowacyjne projekty, które uwzględniają aspekty środowiskowe i pozwalają na tworzenie nowych miejsc pracy.

Maksymalnie można otrzymać 3 MLN PLN dofinansowania przy dwóch poziomach: 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 10% mniej dla średnich.

Przedsiębiorcy z Łodzi – zapraszamy do kontaktu! Jeśli chcecie pozyskać dotacje na wprowadzenie innowacji, piszcie na adres dotacje@ecdf.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy