Dotacje dla innowacyjnych w kujawsko-pomorskim

Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego mają szansę na otrzymanie dofinansowania UE w projektach, które wprowadzą innowacje produktowe lub procesowe. Trzeba się jednak spieszyć – nabór wniosków do etapu preselekcji rozpoczyna się już 3-go października!

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą pochwalić się co najmniej jednym zamkniętym rokiem obrotowym. Będą mogły otrzymać dotację na trzy rodzaje projektów.

  1. Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów.
  2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań produktowych.
  3. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

Kryterium koniecznym jest uzyskanie rocznego obrotu równego lub wyższego od 20% całkowitych wydatków w projekcie. Należy też pamiętać, że wdrożenie wyników prac B+R musi zostać przeprowadzone przed dniem 31.03.2016 r.

W tym Poddziałaniu istnieją dwa schematy wsparcia. W pierwszym budżet konkursu wynosi 44 261 000 PLN, a wielkość kosztów kwalifikowalnych nie może wynieść więcej niż 1 mln PLN. W drugim schemacie budżet to 88 522 000 PLN, a minimalna wielkość kosztów kwalifikowalnych to 1 mln PLN.

Poziom dofinansowania wynosi 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich.

Nabór wniosków trwa od 3 do 14 października.

Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo MŚP na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i chcesz wprowadzić innowacje przy wsparciu Funduszy Unijnych, skontaktuj się z naszymi Konsultantami! Pisz na adres: dotacje@ecdf.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy