Sukces w otrzymaniu dotacji Unii Europejskiej z ECDF - w lipcu !

Sukcesy w lipcu, część II!

Co zrobić, aby poniedziałki nie były tak trudne jak zwykle? Należy podsumować sukcesy z ostatnich 2 tygodni! W tym krótkim czasie pozyskaliśmy 4 dotacje na łączną kwotę ponad 8 000 000 PLN! Na tę wartość składały się wnioski w ramach:

  • POPC 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i  informacje sektora publicznego – 1 dotacja o wartości ponad 400 000 PLN,
  • LRPO 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne – 2 dotacje o łącznej wartości ponad 4 500 000 PLN,
  • POIR 4.1.4 Projekty aplikacyjne – 1 dotacja o wartości prawie 3 000 000 PLN.

Gratulujemy Beneficjentom i cieszymy się razem z nimi!

Lipiec z sukcesami w otrzymaniu dotacji Unii Europejskiej z ECDF!

Sukcesy w lipcu!

Czerwiec zakończyliśmy z rekordową liczbą ponad 40 pozyskanych dotacji. Trudno będzie ten sukces przebić, ale próbować warto.

Lipiec otwieramy trzema dotacjami:

  1. POIR 2.2. Sieć otwartych innowacji – wartość projektu to ponad 2 mln zł, a dotacja wyniosła niemal 800 tys. zł,
  2. RPO Podlaskie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – wartość projektu to ponad 1 mln zł, a dotacja wyniosła ponad 500 tys. zł,
  3. POIR 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy – dotacja to 100% wartości projektu, która stanowi ponad 300 tys. zł.
    Nabór w ramach POIR 3.4 nadal jest otwarty! Zapraszamy do współpracy.

Beneficjentom gratulujemy i cieszymy się razem z nimi!