Promocja polskich firm - GO TO BRAND

Go to Brand – promocja polskich firm na targach branżowych

W terminie od 25 lutego 2019 do 4 kwietnia 2019 będzie można składać wnioski w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Na sukces mogą liczyć przedsiębiorstwa posiadające markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych.

W ramach konkursu udzielane będzie wsparcie przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji (targach) zarówno na terenie UE jak i poza nią.

Środki przydzielane będą na:

 • projekty zakładające udział przedsiębiorcy w branżowych targach w charakterze wystawcy,
 • projekty zakładające uczestnictwo przedsiębiorcy w indywidualnych lub grupowych wyjazdowych misjach gospodarczych,
 • projekty zakładające uczestnictwo przedsiębiorcy przyjazdowych misjach gospodarczych.

Procent dofinansowania, zależny od lokalizacji przedsiębiorstwa, wyniesie od 60% do 85%.
Maksymalna wartość inwestycji – 1 mln PLN
Maksymalna wartość dotacji – 430 280 PLN
Alokacja konkursu to 150 mln PLN

Fiszka informacyjna

Zwiększ szansę na otrzymanie dotacji Unii Europejskiej z ECDF!

Formularz PNT-01 składany do GUS pozwoli zwiększyć szansę na pozyskanie dotacji ze środków UE!

Czym jest PNT-01?
Formularz PNT-01 to sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R), które firma powinna raz do roku złożyć do Głównego Urzędu Statystycznego. Dokument może zwiększyć szansę na pozyskanie dotacji w konkursach:

 • badawczo rozwojowych, 
 • wspierających rozwój eksportu,
 • inwestycyjnych.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa (B+R)?
Wbrew pozorom niekoniecznie jest to działalność stricte naukowa. Działalność B+R to wszelkie prace związane z doskonaleniem technologii i rozwojem produktów, m.in. tworzenie prototypów i modeli testowych, zakup aparatury badawczej i oprogramowania, wynagrodzenia pracowników badawczych, zakup prac badawczych od podmiotu zewnętrznego, koszt zgłoszenia patentowego czy zamówienie opinii o innowacyjności.

Co jest potrzebne do wypełnienia formularza?

 • Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, w tym pracowników B+R i wartość wynagrodzeń.
 • Dane na temat pracowników B+R pracujących w firmie oraz osób zaangażowanych w prace B+R na rzecz firmy (wykształcenie, pochodzenie, wiek, płeć).
 • Nakłady finansowe związane z: działalnością badawczą zarówno prowadzoną wewnątrz firmy, jak i z pracami B+R zlecanymi przez firmę na zewnątrz.
 • Liczba zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP (i innych) dokonanych przez przedsiębiorstwo w danym roku.
 • Ewentualne przychody ze sprzedaży licencji w danym roku.

Do kiedy należy przesłać do GUS sprawozdanie PNT-01?
Termin przekazania za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego elektronicznej wersji sprawozdania za 2018 rok mija 22 lutego, więc nie warto zwlekać!