Zielone zamówienia

Zielone zamówienia w projektach UE

Realizacja zakupów w ramach projektu zgodnie z kryteriami zielonych zamówień publicznych to obowiązek Wnioskodawców/Beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Z lektury artykułu dowiesz się, czym są zielone zamówienia i jak należy uwzględnić stosowne kryteria środowiskowe w postępowaniu ofertowym.