Wzornictwo w MŚP

Wzornictwo przemysłowe sposobem na poprawę konkurencyjności firm z Polski Wschodniej

Unikalne, innowacyjne rozwiązania wzornicze w produktach pomagają w budowaniu silnej marki przedsiębiorstwa. W ramach naboru „Wzornictwo w MŚP” firmy z Polski Wschodniej mogą uzyskać wsparcie na opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej do prowadzonej działalności.

Pojęcie wzornictwa i jego znaczenie dla biznesu

Wzornictwo dotychczas było głównie utożsamiane z branżami, które wymagały projektowania przedmiotów użytkowych, dekoracyjnych lub artystycznych. Wielu przedsiębiorców nie widziało dla siebie szansy na wykorzystanie wzornictwa i nie wykazywało zainteresowania uwzględnieniem go w strategii biznesowej. W wyniku zmian i upowszechnienia się tego pojęcia, jego zakres znacząco się jednak rozszerzył i objął aspekty działalności przedsiębiorstw, które wcześniej nie były brane pod uwagę. Wzornictwo zaczęło być kojarzone z designem oraz funkcjonalnością użytkową produktów, także tych przemysłowych.

Wzornictwo może być sposobem na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa, o ile zostanie odpowiednio uwzględnione w strategicznym planowaniu. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest przeprowadzenie dokładnej analizy wzorniczej, która prowadzi do opracowania strategii wzorniczej.

Czym jest audyt wzorniczy?

Audyt wzorniczy to kompleksowa analiza działalności przedsiębiorstwa przeprowadzana przez zespół specjalistów z obszaru projektowania wzorniczego. Pozwala ona na identyfikację mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń związanych z wzornictwem, oraz określenie potrzeb w tej dziedzinie.

Przed przystąpieniem do analizy wzorniczej, audytorzy oceniają dotychczasowy poziom wykorzystania rozwiązań wzorniczych w przedsiębiorstwie. Badana jest oferta produktowa firmy, także w kontekście działań konkurencji. W ramach audytu audytorzy wyłaniają produkty, które mają największy potencjał przynoszenia przyszłych zysków. Ponadto wskazują niezbędne zmiany, które należy wprowadzić, aby zwiększyć efektywność działalności przedsiębiorstwa w obszarze wzornictwa.

Analiza mocnych i słabych stron oferty wiąże się również z zapoznaniem się z obecnymi kanałami dystrybucji w przedsiębiorstwie oraz zrozumieniem potrzeb klientów. Audytorzy identyfikują najbardziej efektywne sposoby dostarczania produktów do pośredników i ostatecznych odbiorców.

Aby osiągnąć przewagę konkurencyjną, niezbędne jest również zbadanie trendów branżowych panujących na rynku i wskazanie kierunku rozwoju, który umożliwi przedsiębiorstwu dostosowanie się do nich.

Strategia wzornicza jako efekt audytu wzorniczego

Audyt wzorniczy może stanowić źródło inspiracji dla zaproponowania zmian, a także wskazać drogi prowadzące do uzyskania przewag konkurencyjnych. W wyniku przeprowadzenia audytu wzorniczego, zostanie opracowany dokument zwany strategią wzorniczą. Składa się on zwykle z  dwóch głównych części.

  • Pierwsza z nich będzie stanowiła opis sytuacji zastanej w przedsiębiorstwie, a także ocenę jego potencjału w zakresie wykorzystania rozwiązań wzorniczych.
  • W drugiej zaś części strategii wzorniczej znajdą się sugestie i zalecenia audytorów co do tego jakie działania należy podjąć, aby usprawnić działanie przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie rozwiązań wzorniczych – wytyczne w zakresie implementacji strategii wzorniczej do bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Konkurs „Wzornictwo w MŚP” dla firm z Polski Wschodniej

Obecnie przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność na terenie Polski Wschodniej mogą ubiegać się o dofinansowanie przeprowadzenia audytu wzorniczego, opracowania strategii wzorniczej, a nawet wdrożenia jej w przedsiębiorstwie m.in. poprzez zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wytworzenia opracowanego produktu. Wszystko to w ramach konkursu Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4), który potrwa maksymalnie do 29 sierpnia br. Przed złożeniem wniosku wymagane jest przeprowadzenie audytu wzorniczego przez profesjonalnego projektanta, tak więc firmy zainteresowane tym programem powinny zainicjować współpracę już teraz. Więcej o samym konkursie można przeczytać tutaj.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Wzornictwo w MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 500 tys. PLN netto.

Autor

Aleksandra Auksztulewicz

Młodsza Specjalistka ds. funduszy UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy