• (61) 226 13 40
Wzornictwo w MŚP

Wzornictwo w MŚP (Polska Wschodnia)

Działanie 01.04. Wzornictwo w MŚP to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferujący wsparcie dotacyjne na opracowywanie i wdrażanie nowych projektów wzorniczych produktów.

Wzornictwo w MŚP (Polska Wschodnia) – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Polski Wschodniej tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Wzornictwo w MŚP (Polska Wschodnia) – na co?

Na kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych produktów i usług.

Wsparcie obejmie:

  • komponent doradczy, realizowany przez projektanta, polegający na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej,
  • komponent wdrożeniowy, który dotyczy wdrożenia strategii wzorniczej, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem projektanta, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek nowoopracowanego produktu.

Dodatkowo wsparciem objęte zostaną także koszty inwestycyjne (maszyny i urządzenia, oprogramowanie) niezbędne do wdrożenia opracowanego produktu.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarze Polski Wschodniej.

Przeprowadzenie audytu i opracowanie strategii wzorniczej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie na usługi rozwojowe i doradcze udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej. Wsparcie na inwestycje przyjmie formę dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Dla usług doradczych intensywność wsparcia wyniesie maksymalnie do 85% kosztów netto (pomoc de minimis). Dla kosztów inwestycyjnych intensywność wsparcia obliczana będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 i wyniesie maksymalnie do 70% kosztów netto.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 3 mln PLN.

Wzornictwo w MŚP (Polska Wschodnia) – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 maja do 2 lipca 2024 r.

Preferencje

  • przedsiębiorstwa produkcyjne
  • ekoprojektowanie
  • wdrożenie produktu nakierowanego na zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
  • wpływ na zieloną i zrównoważoną gospodarkę (np.  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie energochłonności, ponowne wykorzystanie odpadów, OZE)

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 700 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.