projekt_zus

Bezzwrotne dotacje na BHP

Zatrudniasz przynajmniej jednego pracownika w oparciu o umowę o pracę i regularnie opłacasz składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? Możesz starać się o bezzwrotne wsparcie finansowe na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. W programie dofinansowania utrzymania zdolności pracowników do pracy, realizowanym przez ZUS, na przedsiębiorców czekają kwoty od 40 do 500 000 PLN.

Fundusze przyznawane będą w oparciu o trzy rodzaje projektów – inwestycyjne, o charakterze doradczym oraz inwestycyjno-doradczym.

Projekty inwestycyjne odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego, w tym rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych. W ramach takiego przedsięwzięcia możliwe jest sfinansowania instalacji wentylacyjnych, zakupu środków ochrony indywidualnej czy nawet wózka widłowego.

Projekty o charakterze doradczym obejmować mogą przede wszystkim poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP, a także niezbędne pomiary czynników szkodliwych. Co ważne, w ramach tej kategorii, dofinansowaniu nie podlegają działania związane ze szkoleniami oraz z  zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak również te dotyczące zakupu maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy.

Fundusze dla Wielkopolski - Fundusze Unijne, Pozyskiwanie

Fundusze dla Wielkopolski

Do końca listopada przedsiębiorcy mają czas na przygotowanie i złożenie wniosku z Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie przebiegać będzie dwutorowo – dla projektów, których wartość dofinansowania rozpoczyna się od 50 000 PLN do 1 000 000 PLN oraz powyżej 1 000 000 PLN do 5 000 000 PLN. Fundusze będzie można uzyskać na inwestycje o wysokim poziomie innowacyjności realizowane na obszarze województwa wielkopolskiego.

Dla projektów o wartości dofinansowania od 50 000 PLN do 1 000 000 PLN budżet konkursu ustalony jest na 298 000 000 PLN. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 45 proc. kosztów kwalifikowalnych, a średnie 35 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Przedsiębiorcy, którzy chcą starać się o dotacje na większe projekty – dofinansowanie powyżej 1 000 000 PLN do 5 000 000 PLN, będą mogli skorzystać ze 100 000 000 PLN, które przewidziane są w budżecie konkursu. Nie zmieniają się tu także poziomy dofinansowania w zależności od liczby pracowników – mikro i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 45 proc. kosztów kwalifikowalnych, a średnie 35 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Projekty objęte wsparciem zakładać muszą inwestycje w środki trwałe (np. maszyny, urządzenia, linie technologiczne), inwestycje w wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji) oraz budowę, rozbudowę lub adaptację nieruchomości. 

Nabór wniosków trwa od 16 do 30 listopada 2015 r.

Puls Biznesu - publikacja o funduszach unijnych

Bez konsorcjum zapomnij o grancie

– Przedsiębiorcy i środowiska naukowe wciąż uczą się zasad skutecznej współpracy. Konkursy organizowane przez NCBR są czynnikiem, który może ten proces znacząco przyśpieszyć – mówi w „Pulsie Biznesu” Tomasz Kaczmarek, Starszy specjalista ds. funduszy UE w ECDF Dotacje. W artykule pt. „Bez konsorcjum zapomnij o grancie” Sylwester Socharczu z „Pulsu Biznesu” analizuje przyczyny priorytetyzacji działań B+R w nowej siedmiolatce.