Bezzwrotne dotacje na BHP

Zatrudniasz przynajmniej jednego pracownika w oparciu o umowę o pracę i regularnie opłacasz składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? Możesz starać się o bezzwrotne wsparcie finansowe na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. W programie dofinansowania utrzymania zdolności pracowników do pracy, realizowanym przez ZUS, na przedsiębiorców czekają kwoty od 40 do 500 000 PLN.

Fundusze przyznawane będą w oparciu o trzy rodzaje projektów – inwestycyjne, o charakterze doradczym oraz inwestycyjno-doradczym.

Projekty inwestycyjne odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego, w tym rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych. W ramach takiego przedsięwzięcia możliwe jest sfinansowania instalacji wentylacyjnych, zakupu środków ochrony indywidualnej czy nawet wózka widłowego.

Projekty o charakterze doradczym obejmować mogą przede wszystkim poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP, a także niezbędne pomiary czynników szkodliwych. Co ważne, w ramach tej kategorii, dofinansowaniu nie podlegają działania związane ze szkoleniami oraz z  zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak również te dotyczące zakupu maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy