Fundusze dla Wielkopolski - Fundusze Unijne, Pozyskiwanie

Fundusze dla Wielkopolski

Do końca listopada przedsiębiorcy mają czas na przygotowanie i złożenie wniosku z Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie przebiegać będzie dwutorowo – dla projektów, których wartość dofinansowania rozpoczyna się od 50 000 PLN do 1 000 000 PLN oraz powyżej 1 000 000 PLN do 5 000 000 PLN. Fundusze będzie można uzyskać na inwestycje o wysokim poziomie innowacyjności realizowane na obszarze województwa wielkopolskiego.

Dla projektów o wartości dofinansowania od 50 000 PLN do 1 000 000 PLN budżet konkursu ustalony jest na 298 000 000 PLN. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 45 proc. kosztów kwalifikowalnych, a średnie 35 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Przedsiębiorcy, którzy chcą starać się o dotacje na większe projekty – dofinansowanie powyżej 1 000 000 PLN do 5 000 000 PLN, będą mogli skorzystać ze 100 000 000 PLN, które przewidziane są w budżecie konkursu. Nie zmieniają się tu także poziomy dofinansowania w zależności od liczby pracowników – mikro i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 45 proc. kosztów kwalifikowalnych, a średnie 35 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Projekty objęte wsparciem zakładać muszą inwestycje w środki trwałe (np. maszyny, urządzenia, linie technologiczne), inwestycje w wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji) oraz budowę, rozbudowę lub adaptację nieruchomości. 

Nabór wniosków trwa od 16 do 30 listopada 2015 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy