30762536_2122219464460467_8455458659156099072_n

Sukces w RPO Lubuskie!

Na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach branżowych kluczem do sukcesu przedsiębiorstw jest realizacja prac B+R, które umożliwią stworzenie innowacyjnych produktów i usług. 

Konieczność inwestowania w tworzenie nowych rozwiązań doskonale rozumie firma, której pomagaliśmy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach lubuskiego konkursu 1.1 Badania i Innowacje. Efekt? Dzisiejsza wiadomość o przyznaniu ponad 4 500 000,00 PLN dotacji na stworzenie unikalnego narzędzia w sektorze medycyny. 

Gratulujemy i niecierpliwie czekamy na komercjalizację rewolucyjnej technologii! 

Okres Szybkiej ścieżki dla małych, średnich i dużych firm!

Wiosna pod znakiem „Szybkiej ścieżki” dla małych, średnich i dużych firm!

Od 1 marca ruszają kolejne etapy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach „Szybkiej ścieżki”. Cieszący się niesłabnącą popularnością konkurs nadal jest otwarty na projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Szukasz wsparcia na prowadzenie prac B+R? Aplikuj już teraz!

Od 1 marca ruszają kolejne etapy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach „Szybkiej ścieżki”. Cieszący się niesłabnącą popularnością konkurs nadal jest otwarty na projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Równolegle prowadzone nabory dają możliwość skorzystania ze wsparcia unijnego zarówno MŚP (realizujący projekty poza województwem mazowieckim), jak i dużym przedsiębiorstwom oraz konsorcjom. Dofinansowanie będzie można uzyskać na przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Dodatkowo dofinansowaniem objęte zostać mogą prace przedwdrożeniowe.

Wnioski można składać do 30 maja 2018 r. (lub 29 czerwca 2018 r. dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów). Konkurs podzielony jest na miesięczne etapy.

Poziomy dofinansowania:

– dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

 • 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

 • 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

– dla przedsiębiorcy innego niż MŚP

 • 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

Przewidywana alokacja dla obu konkursów to 700 mln zł!

digital-marketing-1433427_1920

Badania na rynek – 3.2.1 START!

Do rozdysponowania w tym konkursie pozostaje pula 71 000 000,00 zł (dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim) oraz 679 000 000,00 zł (dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Konkurs podzielony jest na pięć rund. Runda konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym okresie. Wnioski będą zatem przyjmowane w następujących terminach:

 1. runda I: od 20 marca do 9 maja 2018 r.;
 2. runda II: od 10 maja do 30 czerwca 2018 r.;
 3. runda III: od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.;
 4. runda IV: od 1 września do 31 października 2018 r.;
 5. runda V: 1 listopada do 5 grudnia 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Do rozdysponowania w tym konkursie pozostaje pula 71 000 000,00 zł (dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim) oraz 679 000 000,00 zł (dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie).

scoop-3303281_1920

Kredyt na innowacje!

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 550 mln zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2018 r.

Innowacje stanowią hasło przewodnie konkursu z poddziałania 3.2.2, który potrwa do 24.05.2018 r.

Konkurs również podzielony jest na 3 rundy, ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

 1. od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., godz. 16:00 (runda 1);
 2. od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 (runda 2);
 3. od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r., godz. 16:00 (runda 3).

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 550 mln zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2018 r.

company-3277947_1920

INWESTYCJE W WIELKOPOLSCE! Czyli WRPO 1.5.2

Po niemal 3 latach do Wielkopolski powraca Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Nabór na ten cieszący się ogromną popularnością konkurs inwestycyjny zaplanowano na sierpień 2018 r. Chcesz pozyskać dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań? Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Podobnie jak w pierwszej edycji, przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli skorzystać ze wsparcia finansowego na wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz podniesienie poziomu konkurencyjności swoich firm.

Projekty realizowane na terenie województwa wielkopolskiego powinny prowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji procesowych, produktowych i marketingowych. W ramach projektu można będzie pozyskać wsparcie finansowe na inwestycje w:

 • środki trwałe;
 • wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Poziom dofinansowania:

 • 45% kosztów kwalifikowalnych-  mikro i małe przedsiębiorstwa;
 • 35% kosztów kwalifikowalnych- średnie przedsiębiorstwa

Przewidziana pula środków wynosi 90 000 000,00 zł.