INWESTYCJE W WIELKOPOLSCE! Czyli WRPO 1.5.2

Po niemal 3 latach do Wielkopolski powraca Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Nabór na ten cieszący się ogromną popularnością konkurs inwestycyjny zaplanowano na sierpień 2018 r. Chcesz pozyskać dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań? Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Podobnie jak w pierwszej edycji, przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli skorzystać ze wsparcia finansowego na wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz podniesienie poziomu konkurencyjności swoich firm.

Projekty realizowane na terenie województwa wielkopolskiego powinny prowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji procesowych, produktowych i marketingowych. W ramach projektu można będzie pozyskać wsparcie finansowe na inwestycje w:

  • środki trwałe;
  • wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Poziom dofinansowania:

  • 45% kosztów kwalifikowalnych-  mikro i małe przedsiębiorstwa;
  • 35% kosztów kwalifikowalnych- średnie przedsiębiorstwa

Przewidziana pula środków wynosi 90 000 000,00 zł.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy