Badania na rynek – 3.2.1 START!

Do rozdysponowania w tym konkursie pozostaje pula 71 000 000,00 zł (dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim) oraz 679 000 000,00 zł (dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Konkurs podzielony jest na pięć rund. Runda konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym okresie. Wnioski będą zatem przyjmowane w następujących terminach:

  1. runda I: od 20 marca do 9 maja 2018 r.;
  2. runda II: od 10 maja do 30 czerwca 2018 r.;
  3. runda III: od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.;
  4. runda IV: od 1 września do 31 października 2018 r.;
  5. runda V: 1 listopada do 5 grudnia 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Do rozdysponowania w tym konkursie pozostaje pula 71 000 000,00 zł (dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim) oraz 679 000 000,00 zł (dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy