hand-287041_960_720

Zapraszamy na Targi DREMA!

Zajmujesz się branżą drzewną lub meblarską? Odwiedź stoisko ECDF Dotacje na Targach DREMA w Poznaniu. Od 13 do 16 września nasi Konsultanci i Doradcy Biznesowi będą prezentować możliwości pozyskania dotacji unijnych na rozwój przedsiębiorstw w ramach regionalnych konkursów inwestycyjnych.

Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA to największa impreza targowa tej branży w Polsce, która wyznacza trendy na najbliższy rok i pozwala odnaleźć nowe kierunki rozwoju.

Nie może na niej zabraknąć ECDF Dotacje, który zna przemysł meblarski od podszewki i od lat doradza jak skutecznie pozyskać dofinansowanie z funduszy UE. Podczas targów będzie można porozmawiać z naszymi przedstawicielami, którzy wskażą, z jakich konkursów warto skorzystać, by zdobyć dofinansowanie na planowane inwestycje.

Podczas Targów zaproponujemy promocyjne rozwiązania przy zawieraniu umów specjalnie dla Klientów DREMY. Zapraszamy do rozmowy!

Masz pytania dotyczące naszej obecności na Targach DREMA? Skontaktuj się z Joanną Werner, Koordynatorem Działu Doradztwa Biznesowego, pod adresem j.werner@ecdf.pl lub telefonicznie pod numerem +48 784 089 075.

322

Internacjonalizacja przedsiębiorstw na Mazowszu

Nowe rynki czekają! Biznesmeni z województwa mazowieckiego, którzy prowadzą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, do 12 września mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Konkurs pozwala na zdobycie funduszy, dzięki którym można zawojować zagraniczne rynki zbytu. Warto się pospieszyć!

Ten konkurs jest świetnym rozwiązaniem dla każdej firmy, która dąży to rozwoju poza granicami Polski. Dotację będzie można przeznaczyć nie tylko na wdrożenie nowego modelu biznesowego, lecz także na udział w międzynarodowych imprezach targowych, misjach gospodarczych czy wizytach studyjnych. Dofinansowanie wesprze również projekty, których celem jest wyszukanie i dobór partnerów biznesowych na rynku innym niż polski.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 7 000 000,00 EUR, czyli 30 716 000,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania to 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z Marzeną Marszałek, Regionalnym Doradcą Biznesowym dla województwa mazowieckiego: m.marszalek@ecdf.pl lub 692 248 118.

212

Fundusze na informatyzację dla Opolskiego

Prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w województwie opolskim? Dzięki funduszom unijnym będziesz mógł wprowadzić nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne do swojej firmy, które usprawnią Twoje kontakty z klientami i partnerami oraz procesy wewnątrz firmy.

W ramach poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020, opolscy przedsiębiorcy mogą starać się o dotację UE w trzech typach projektów – B2B, B2E oraz B2C. Pierwszy dotyczy nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, które mają za zadaniu rozwijać współpracę między przedsiębiorstwami; drugi modernizacji procesów wewnętrznych w firmach poprzez informatyzację i wykorzystanie innowacji technologicznych i organizacyjnych; trzeci zaś skorzystania z TIK w celu usprawnienia kontaktów z klientami.

Co to oznacza w praktyce? Dofinansowanie można otrzymać między innymi na zakup sprzętu i oprogramowania, które pozwoli na informatyzację zarządzania firmą czy ułatwi kontakty między przedsiębiorcami. Możliwe jest również pozyskanie funduszy na wprowadzenie lub ulepszenie internetowej sprzedaży produktów i usług.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 17 400 000,00 PLN. Mikro- i małe przedsiębiorstwa zostaną objęte wsparciem na poziomie 55%, a średnie 45%. Co więcej, dla projektów objętych pomocą de minimis złożonych przez przedsiębiorców prowadzących mikro- i małe firmy, poziom wsparcia to aż 70%.

Nabór planowany jest na okres od 12 do 19 września tego roku. Plony z poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020 będzie można zbierać w 2017 roku – rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec 2017 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z Przemysławem Sikorskim, Regionalnym Doradcą Biznesowym województwa opolskiego, pod adresem p.sikorski@ecdf.pl lub pod numerem telefonu 692 247 528.