Internacjonalizacja przedsiębiorstw na Mazowszu

Nowe rynki czekają! Biznesmeni z województwa mazowieckiego, którzy prowadzą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, do 12 września mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Konkurs pozwala na zdobycie funduszy, dzięki którym można zawojować zagraniczne rynki zbytu. Warto się pospieszyć!

Ten konkurs jest świetnym rozwiązaniem dla każdej firmy, która dąży to rozwoju poza granicami Polski. Dotację będzie można przeznaczyć nie tylko na wdrożenie nowego modelu biznesowego, lecz także na udział w międzynarodowych imprezach targowych, misjach gospodarczych czy wizytach studyjnych. Dofinansowanie wesprze również projekty, których celem jest wyszukanie i dobór partnerów biznesowych na rynku innym niż polski.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 7 000 000,00 EUR, czyli 30 716 000,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania to 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z Marzeną Marszałek, Regionalnym Doradcą Biznesowym dla województwa mazowieckiego: m.marszalek@ecdf.pl lub 692 248 118.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy