money-2696219_1920

Sukcesy w PROW 4.2 oraz POPW 1.1.2

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji dla przedsiębiorców z różnych branż, a każdy z nich ma inne potrzeby biznesowe. O naszej wszechstronności niech świadczą dwie listy rankingowe z ostatnich dni:
– w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” pomogliśmy naszemu klientowi pozyskać ponad 800 tys. zł na realizację inwestycji o wartości przekraczającej 1,5 mln zł!
– w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej, poddziałanie 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” udzieliliśmy merytorycznego wsparcia startupowi, który skutecznie zawnioskował o prawie 1 mln zł na rozwój swojej firmy.

Gratulujemy Beneficjentom!

Design dla przesiębiorców - zwiększ dostępnosć - Dostępność PLUS - ECDF - Zwiększ szansę na otrzymanie dotacji Unii Europejskiej z ECDF!

Sukces w POIR 2.3.5 Desing dla przedsiębiorców – Dostępność Plus

Piątek 13. dla grupy naszych kontrahentów kojarzyć się będzie już wyłącznie pozytywnie! Był to dzień publikacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości listy projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach drugiej rundy POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus.

Pozyskaliśmy 4 dotacje na łączną wartość prawie 1,5 mln zł. Pieniądze te posłużą stworzeniu produktów dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami. Niebawem w sklepach pojawią się m.in. interaktywne szachy dla osób niewidomych i niedowidzących, zakupowe wózki elektryczne, dostawki do wózków inwalidzkich oraz meble dla skoordynowanej opieki medycznej.

Gratulujemy i cieszymy się wspólnie z naszymi klientami, że tak społecznie potrzebne projekty zostały docenione przez Komisję Oceny Wniosków!  

Mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027 – na jakie wsparcie z UE będą mogli liczyć przedsiębiorcy?

Mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027 – zmiany w zakresie dostępności i wysokości wsparcia UE w poszczególnych województwach w Polsce.

27 maja 2021 r. Rada Ministrów opracowała projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Celem rozporządzenia jest w szczególności określenie obszarów kraju, w których dopuszczalne jest udzielanie pomocy regionalnej, oraz przypisanie maksymalnych intensywności wsparcia dla tych obszarów. Wiedza na temat możliwego do uzyskania procentu wsparcia publicznego ze środków UE na pokrycie kosztów inwestycji realizowanych już po roku 2021 jest z pewnością istotna w kontekście planowania przyszłych przedsięwzięć rozwojowych. Warto więc już zawczasu zaznajomić się z podstawowymi założeniami mapy, w tym przede wszystkim dostępnością i poziomem pomocy w poszczególnych województwach i regionach.

Nowa mapa pomocy regionalnej – większość kraju zyska

Biorąc pod uwagę skalę całego kraju, projekt rozporządzenia przynosi z pewnością pozytywne zmiany. Aż w dziewięciu regionach intensywność wsparcia będzie większa niż obecnie, natomiast w sześciu (z pewnymi wyłączeniami) pozostanie taka sama jak w latach 2014-2021. Warto pamiętać, że procent wsparcia określony w mapie jest reprezentatywny dla dużych przedsiębiorstw. Analogicznie jak obecnie, również w nowej mapie pomocy regionalnej intensywność wsparcia podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorców.

Na większą procentowo pomoc w latach 2022-2027 będą mogli liczyć przedsiębiorcy z następujących obszarów:

Województwo / regionWysokość dotacji w zależności od wielkości przedsiębiorstwa
Mikro i małe przedsiębiorstwa<50 pracownikówŚrednie przedsiębiorstwa<250 pracownikówDuże przedsiębiorstwa>250 pracowników
Śląskie (+5%)50%40%30%
Małopolskie (+5%)60%50%40%
Zachodniopomorskie (+5%)60%50%40%
Lubuskie (+5%)60%50%40%
Opolskie (+5%)60%50%40%
Kujawsko-pomorskie (+5%)60%50%40%
Łódzkie (+5%)60%50%40%
Mazowiecki regionalny (+5%)60%50%40%
Świętokrzyskie (+15%)70%60%50%

Intensywność wsparcia pozostanie natomiast niezmienna dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej oraz z obszarów województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem miasta Poznań oraz podregionu poznańskiego) oraz województwa dolnośląskiego (z wyłączeniem miasta Wrocław):

Województwo / regionWysokość dotacji w zależności od wielkości przedsiębiorstwa
Mikro i małe przedsiębiorstwa<50 pracownikówŚrednie przedsiębiorstwa<250 pracownikówDuże przedsiębiorstwa>250 pracowników
Warmińsko-mazurskie70%60%50%
Lubelskie70%60%50%
Podkarpackie70%60%50%
Podlaskie70%60%50%
Wielkopolskie (z wyłączeniem miasta Poznań oraz podregionu poznańskiego)45%35%25%
Dolnośląskie (z wyłączeniem miasta Wrocław)45%35%25%
Zwiększ szansę na otrzymanie kredytu na cele technologiczne

Sukces w POIR 1.1.1 Szybka ścieżka oraz POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne!

W ostatnich dniach ukazały się dwie listy rankingowe flagowych konkursów dotacyjnych kończącej się perspektywy budżetowej 2014 – 2020. Obie przysporzyły nam i naszym Klientom wiele radości!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki prestiżowego konkursu POIR 1.1.1 Szybka ścieżka (runda aplikacyjna dla dużych przedsiębiorców). Wniosek, przy którego tworzeniu pomagaliśmy, został pozytywnie oceniony przez Ekspertów i rekomendowany do wsparcia. Nasz Klient uzyskał ponad 1,25 mln zł na realizację agendy badawczej opiewającej na prawie 3 mln zł!

Bank Gospodarstwa Krajowego ocenił ostatnią rundę aplikacyjną niezwykle popularnego konkursu POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wśród beneficjentów znalazło się 6 naszych Klientów. Łączna kwota wsparcia projektów przy których pracowaliśmy, to prawie 21 mln zł, a całkowita wartość inwestycji to prawie 55 mln zł!

Gratulujemy!