Mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027 – na jakie wsparcie z UE będą mogli liczyć przedsiębiorcy?

Mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027 – zmiany w zakresie dostępności i wysokości wsparcia UE w poszczególnych województwach w Polsce.

27 maja 2021 r. Rada Ministrów opracowała projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Celem rozporządzenia jest w szczególności określenie obszarów kraju, w których dopuszczalne jest udzielanie pomocy regionalnej, oraz przypisanie maksymalnych intensywności wsparcia dla tych obszarów. Wiedza na temat możliwego do uzyskania procentu wsparcia publicznego ze środków UE na pokrycie kosztów inwestycji realizowanych już po roku 2021 jest z pewnością istotna w kontekście planowania przyszłych przedsięwzięć rozwojowych. Warto więc już zawczasu zaznajomić się z podstawowymi założeniami mapy, w tym przede wszystkim dostępnością i poziomem pomocy w poszczególnych województwach i regionach.

Nowa mapa pomocy regionalnej – większość kraju zyska

Biorąc pod uwagę skalę całego kraju, projekt rozporządzenia przynosi z pewnością pozytywne zmiany. Aż w dziewięciu regionach intensywność wsparcia będzie większa niż obecnie, natomiast w sześciu (z pewnymi wyłączeniami) pozostanie taka sama jak w latach 2014-2021. Warto pamiętać, że procent wsparcia określony w mapie jest reprezentatywny dla dużych przedsiębiorstw. Analogicznie jak obecnie, również w nowej mapie pomocy regionalnej intensywność wsparcia podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorców.

Na większą procentowo pomoc w latach 2022-2027 będą mogli liczyć przedsiębiorcy z następujących obszarów:

Województwo / regionWysokość dotacji w zależności od wielkości przedsiębiorstwa
Mikro i małe przedsiębiorstwa<50 pracownikówŚrednie przedsiębiorstwa<250 pracownikówDuże przedsiębiorstwa>250 pracowników
Śląskie (+5%)50%40%30%
Małopolskie (+5%)60%50%40%
Zachodniopomorskie (+5%)60%50%40%
Lubuskie (+5%)60%50%40%
Opolskie (+5%)60%50%40%
Kujawsko-pomorskie (+5%)60%50%40%
Łódzkie (+5%)60%50%40%
Mazowiecki regionalny (+5%)60%50%40%
Świętokrzyskie (+15%)70%60%50%

Intensywność wsparcia pozostanie natomiast niezmienna dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej oraz z obszarów województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem miasta Poznań oraz podregionu poznańskiego) oraz województwa dolnośląskiego (z wyłączeniem miasta Wrocław):

Województwo / regionWysokość dotacji w zależności od wielkości przedsiębiorstwa
Mikro i małe przedsiębiorstwa<50 pracownikówŚrednie przedsiębiorstwa<250 pracownikówDuże przedsiębiorstwa>250 pracowników
Warmińsko-mazurskie70%60%50%
Lubelskie70%60%50%
Podkarpackie70%60%50%
Podlaskie70%60%50%
Wielkopolskie (z wyłączeniem miasta Poznań oraz podregionu poznańskiego)45%35%25%
Dolnośląskie (z wyłączeniem miasta Wrocław)45%35%25%
Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy