gospodarka obiegu zamkniętego

Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

GOZ jest jednym z głównych kierunków strategicznego myślenia o rozwoju gospodarki UE, w tym także Polski. Nowy plan działania określa szczegółowe wytyczne konieczne do stopniowego wprowadzania cyrkularnego modelu gospodarki m.in. w obszarach: produkcji, gospodarowania odpadami, stymulowania rynku surowców wtórnych i ponownego wykorzystywania zasobów.