success-1148046_1920

Sukces w RPO Łódzkie!

Ten tydzień z pewnością możemy zaliczyć do udanych. Po dobrych wiadomościach z Małopolski kolej przyszła na województwo łódzkie. Nasza pomoc przy opracowaniu koncepcji projektu oraz dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP zaowocował dotacją na ponad 2 200 000 zł!

Gratulujemy!

fall-1072821_1920

Sukces w RPO Małopolskie!

W tym roku mamy wyjątkowo piękny listopad, prawda? Możemy cieszyć się słońcem, wysokimi temperaturami oraz… kolejnymi dotacjami dla naszych Partnerów!

Tym razem dobre wiadomości dotarły do nas z województwa małopolskiego. Pomagaliśmy dwóm prężnie rozwijającym się firmom w pozyskaniu wsparcia w ramach poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP. Przygotowana dokumentacja aplikacyjna znalazła uznanie w oczach ekspertów, którzy zdecydowali o przyznaniu dwóch dotacji na łączną kwotę ponad 2 000 000 PLN!

Gratulujemy!

money-2696219_1920

Szansa na dotację w województwie podkarpackim!

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 72 000 000 zł!

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego mogą się ubiegać o dofinansowanie nawet 70% kosztów netto planowanej inwestycji. W ramach projektu można zakupić środki trwałe, takie jak maszyny, urządzenia, linie produkcyjne oraz wartości niematerialne i prawne w postaci oprogramowania wspierającego procesy w firmie, patenty, wzory przemysłowe i inne. 

Termin naboru wniosków to 31 października 2018 r. – 28 lutego 2019 r.

Alokacja budżetu to aż 72 mln zł! 

W jaki sposób zwiększyć swoje szanse na pozyskanie bezzwrotnej dotacji?

• koncepcja projektu jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez wnioskodawcę,
• w wyniku realizacji inwestycji do praktyki przedsiębiorstwa wdrożona zostanie innowacyjność produktowa/usługowa,
• przedsięwzięcie jest zgodne z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami,
• roczny przychód netto ze sprzedaży wnioskodawcy jest równy lub wyższy od 25% całkowitych wydatków projektu,
• projekt zrealizowany będzie na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej,
• w wyniku przeprowadzenia inwestycji nastąpi przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu,
• wkład własny jest wyższy od minimalnego wymaganego przez regulamin konkursu.

Jeśli chcą Państwo poznać więcej szczegółów dotyczących konkursu, zbadać swój potencjał dotacyjny lub szukają Państwo pomocy przy tworzeniu koncepcji projektu i dokumentacji aplikacyjnej, prosimy o kontakt!

Fiszka konkursowa do pobrania.