Szansa na dotację w województwie podkarpackim!

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 72 000 000 zł!

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego mogą się ubiegać o dofinansowanie nawet 70% kosztów netto planowanej inwestycji. W ramach projektu można zakupić środki trwałe, takie jak maszyny, urządzenia, linie produkcyjne oraz wartości niematerialne i prawne w postaci oprogramowania wspierającego procesy w firmie, patenty, wzory przemysłowe i inne. 

Termin naboru wniosków to 31 października 2018 r. – 28 lutego 2019 r.

Alokacja budżetu to aż 72 mln zł! 

W jaki sposób zwiększyć swoje szanse na pozyskanie bezzwrotnej dotacji?

• koncepcja projektu jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez wnioskodawcę,
• w wyniku realizacji inwestycji do praktyki przedsiębiorstwa wdrożona zostanie innowacyjność produktowa/usługowa,
• przedsięwzięcie jest zgodne z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami,
• roczny przychód netto ze sprzedaży wnioskodawcy jest równy lub wyższy od 25% całkowitych wydatków projektu,
• projekt zrealizowany będzie na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej,
• w wyniku przeprowadzenia inwestycji nastąpi przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu,
• wkład własny jest wyższy od minimalnego wymaganego przez regulamin konkursu.

Jeśli chcą Państwo poznać więcej szczegółów dotyczących konkursu, zbadać swój potencjał dotacyjny lub szukają Państwo pomocy przy tworzeniu koncepcji projektu i dokumentacji aplikacyjnej, prosimy o kontakt!

Fiszka konkursowa do pobrania.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy