light-bulb-1246043_1920

Innowacje na Mazowszu z dofinansowaniem

Już od 28 listopada rusza nabór wniosków do Działania 3.3 Innowacje w MŚP dla woj. mazowieckiego.

Już od 28 listopada rusza nabór wniosków do Działania 3.3 Innowacje w MŚP dla woj. mazowieckiego. Dofinansowaniem mogą cieszyć się projekty inwestycyjne w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, przede wszystkim w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Projekt musi zakładać wykonanie lub pozyskanie prac B+R, realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą minimum od 6 miesięcy. Poziom dofinansowania zależny jest od regionu województwa mazowieckiego i plasuje się od 25% do 55% wartości kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków trwa do końca stycznia 2017 r.

Wsparcie może zostać przeznaczone na:

– zakup lub modernizację maszyn i urządzeń,

– oprogramowanie, licencje,

– budowa, rozbudowa, adaptacja nieruchomości, zakup materiałów i robót budowlanych.

microscope-275984_960_720

W łódzkim badania i innowacje z dofinansowaniem

Kolejna pula na badania w województwie Łódzkim. Ogłoszono konkurs 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje – 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw. Środki na badania otrzymać mogą zarówno przedsiębiorcy jak i konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Celem konkursu jest dotowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych dla opracowania nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu bądź usługi) lub procesu. Środki można również otrzymać na same prace rozwojowe (do etapu pierwszej produkcji), w wyniku których powstanie innowacyjny produkt lub proces. Inicjatywa pozwoli pozbyć się przeszkód, które blokują nowatorskim pomysłom dostęp do rynku, takich jak brak funduszy, a odkrycia naukowe zostaną wykorzystane do produkcji  pożytecznych towarów posiadających rzeczywisty potencjał komercyjny.

Nabór rusza 27 grudnia 2016 r. i potrwa do 13 stycznia przyszłego roku.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 80%:

  • Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%; średnie przedsiębiorstwa: 75%; duże przedsiębiorstwa: 65%
  • Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%;  średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%

Do rozdysponowania w ramach konkursu jest około 43 307 000 zł.

go_to_brand

Go to Brand – promocja polskich firm na targach branżowych – stawia na polskie marki

Od stycznia 2017 będzie można składać wnioski w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Na sukces mogą liczyć przedsiębiorstwa eksportowe posiadające markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych.

W ramach konkursu udzielane będzie wsparcie przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji (targach) zarówno na terenie UE jak i poza nią.

Na dofinansowanie liczyć mogą przedsiębiorcy:

  • posiadający innowacyjny produkt/usługę,
  • prowadzący działalność eksportową,
  • prowadzący samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupią/wdrożą odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Środki przydzielane będą na:

  • projekty zakładające udział przedsiębiorcy w charakterze wystawcy,
  • projekty zakładające uczestnictwo przedsiębiorcy w indywidualnych lub grupowych wyjazdowych misjach gospodarczych,
  • projekty zakładające uczestnictwo przedsiębiorcy przyjazdowych misjach gospodarczych.

Procent dofinansowania, zależny od lokalizacji przedsiębiorstwa, wyniesie od 65% do 85%, przy łącznym budżecie 200 000 000 zł. Maksymalna wartość inwestycji – 1 mln zł.

coins-1726618_960_720

Dotacje na rozwój przedsiębiorstw z zachodniopomorskiego

Od 1 grudnia rusza konkurs w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mający na celu wsparcie projektów, które zwiększają zastosowanie innowacji w sektorze MŚP. Pozyskane w ramach konkursu środki podniosą konkurencyjność firm w zachodniopomorskim.

Dotacje w ramach działania 1.5 są szansą na rozwój przedsiębiorstwa i stworzenie nowych i udoskonalonych produktów. Ponadto inwestycja w nowe rozwiązania techniczne pozwoli na postrzeganie firmy jako dynamicznej, ekspansywnej i wysoce innowacyjnej.

Przedsięwzięcia obejmować mogą inwestycje: w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, oprogramowanie, licencje, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Składanie dokumentacji możliwe do 31 stycznia 2017. Wartość dofinansowania wynosi do 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz do 45% dla średnich firm. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 52 640 000,00 zł.