Innowacje na Mazowszu z dofinansowaniem

Już od 28 listopada rusza nabór wniosków do Działania 3.3 Innowacje w MŚP dla woj. mazowieckiego.

Już od 28 listopada rusza nabór wniosków do Działania 3.3 Innowacje w MŚP dla woj. mazowieckiego. Dofinansowaniem mogą cieszyć się projekty inwestycyjne w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, przede wszystkim w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Projekt musi zakładać wykonanie lub pozyskanie prac B+R, realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą minimum od 6 miesięcy. Poziom dofinansowania zależny jest od regionu województwa mazowieckiego i plasuje się od 25% do 55% wartości kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków trwa do końca stycznia 2017 r.

Wsparcie może zostać przeznaczone na:

– zakup lub modernizację maszyn i urządzeń,

– oprogramowanie, licencje,

– budowa, rozbudowa, adaptacja nieruchomości, zakup materiałów i robót budowlanych.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy